Handel zagraniczny - strona 5

Teoria kosztów komparatywnych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1113

Teoria kosztów komparatywnych - teoria D. Ricardo, teoria obfitości zasobów Heckschera - Ohlina (Teoria H-O), teorie pochodne. Państwa odnoszą korzyści z handlu, chociaż nie mają niższych kosztów produkcji (tzn. przewagi absolutn...

Teoria obfitości zasobów - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

Teoria obfitości zasobów: Handel zagraniczny jest szczególnym przypadkiem handlu między regionami Kierunki handlu wyznaczają różnice w cenach towarów, ceny natomiast zależą d popytu na towary oraz kosztów ich wytworzenia Koszty...

Teoria podażowa - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

TEORIA PODAŻOWO - POPYTOWA: Teoria prawdopodobieństwa preferencji Sformułowana i ogłoszona w 1961 r. przez szwedzkiego ekonomistę S. B. Lindera Po raz pierwszy uwzględnia czynniki związane z popytem Koncentruje się na dobrach wytworzonych Kraj eksportuje te towary, na które jest popyt wewnętrz...

Torie nanotechnologiczne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

TEORIE NANOTECHNOLOGICZNE: Zakładają, że głównym czynnikiem wymiany międzynarodowej jest postęp techniczny i technologiczny Istotne jest podejście do tematu wiedzy - nie jest ona powszechnie dana, a firmy ograniczają jej dostępność Wyróżniamy teorię luki technologicznej i teorię cyklu życia prod...

Transakcje barterowe - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Transakcje barterowe: Uczestniczą tylko dwaj partnerzy Każdy z nich jest jednocześnie eksporterem i importerem Nie następuje rozliczenie finansowe transakcji, lecz wymiana towar za towar Wartość dostawy po obu stronach musi być taka sama Standardowe elementu kontraktu barterowego: Elementy fo...

Weksel - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

WEKSEL Dokument finansowy tu była prawidłowa odpowiedz z papierem toaletowym Elementy weksla: Miejsce wystawienia Data wystawienia Suma wekslowa oznaczona cyfrowo Oznaczenie terminu płatności Bezwarunkowe przyrzeczenie/ polecenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej Oznaczenie rodzaju weks...

Współczesna gospodarka światowa - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA ŚWIATOWA A HANDEL MIĘDZYANRODOWY - TRENDY Gospodarki wielu krajów upodobniają się do siebie. - Co jest przyczyną? Wzrost w wielu krajach PKB per capita - Jaki to ma wpływ na konsumpcję? Upowszechnia się model konsu...

Zakupy rządowe - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

Zakupy rządowe We współczesnej gospodarce rynkowej znaczną częścią ogólnego popytu stanowią zakupy finansowe z budżetu agend i instytucji rządowych oraz samorządów lokalnych Nie podlegają regułom wolnego rynku Dla przedsiębiorców zagranicznych w żadnym z krajów UE nie jest dostępna nawet polowa ...

Zasady realizacji weksli - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

ZASADY REALIZACJI WEKSLI Termin płatności Płatny za okazaniem (AT Wight) Płatny n dni po pokazaniu (n days after sight) Płatny w określonym dniu Płatny n dni po dacie (n days after date) Akcept Zobowiązanie dłużnika, na którego został wystawiony weksel trasowany do zapłaty podanej sumy weksl...

Ogranizacja handlu zagranicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie to całość formalnych regulacji, za pomocą których tworzy się strukturę porządkującą działalność pracowników zatrudnionych w dziale handlowym, udział środków rzeczowych i przetwarzanie informacji. Najważniejszym zadaniem handlu zagranicznego w prze...