Handel zagraniczny - strona 6

Długookresowe cele zagranicznej polityki handlowej - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Długookresowe cele zagranicznej polityki handlowej Zasadniczym celem długookresowym strukturalnym zagranicznej polityki handlowej jest wzrost korzyści z udziału w międzynarodowym podziale pracy, osiągany poprzez wzrostu międzynarodowej z...

Handel na rynkach zagranicznych - formy - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

FORMY HANDLU NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH: Targi: Düsseldorf, Köln, Mediolan Giełdy: Towarowe Surowcowe Zbożowe: Chicago Metale: Londyn Paliwa: Amsterdam Frachtów: Londyn, Nowy Jork, Hamburg Ubezpieczeń: Lloyds of London Aukcje Wełny: Austra...

Handel zagraniczny - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

HANDEL ZAGRANICZNY: Odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granica państwa W wąskim znaczeniu handel zagraniczny odnosi się jedynie do dóbr materialnych sprzedawanych za granicę lub zakupywanych za granicą W szerokim znaczeniu obejmuje również zakup i s...

Ncotrems - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

INCOTERMS: Firmowane prze Międzynarodową Izbę Handlową Po raz pierwszy opublikowane po IWŚ w 1928r. Aktualizacja formuł handlowych przeprowadzana była kilkakrotnie w latach: 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 1999, 2010 Nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego Strony umowy decydują się indyw...

Nowe teorie handlu zagranicznego - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Nowe teorie handlu zagranicznego: Keynesizm Teorie neotechnologiczne Teoria luki technologicznej Teoria cyklu życia produktu Teorie podażowo - popytowe Teoria handlu wewnątrzgałęziowego Neo - Chemberlin, Neo - Hotelling Teoria przewagi konkurencyjnej narodów Portera KEYNESIZM: Inspirowany...

Paradoks Leontiefa - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2275

Paradoks Leontiefa teoria została podważona przez W. Leontiefa w 1955 r. przeprowadził analizę struktury handlu zagranicznego USA po II WŚ wykazała, że Stany Zjednoczone nie zachowują się jak kraj zasobny w kapitał USA eksportowały głównie towary o dużej zawartości drogiej tam pracy, a importow...

Reguły uporządkowane pomiędzy cztery grupy - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Reguły uporządkowane pomiędzy cztery grupy Kryterium podziału stanowi zakres ryzyka i obowiązków pomiędzy kupującymi i sprzedającymi Grupy uszeregowane są wg zasady od minimum do maximum obowiązków: GRUPA E (PRZYGOTOWANIE TOWARU DO WYSYŁKI):\ EXW (Ex Works) „od zakładu ” Dostawa zostaje uznan...

Towarzystwa projektów zagranicznych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Towarzystwa projektów zagranicznych: Tworzone przez samodzielne pod względem ekonomicznym i prawnym podmioty Mają charakter konsorcja lny Zorientowane na realizację określonego przedsięwzięcia za granicą Przedsięwzięcia są poważanie bardzo ...

Warunki zaistnienia eksportu w legislacji polskiej - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Warunki zaistnienia eksportu w legislacji polskiej: Wywóz musi być potwierdzony przez urząd celny wyjścia (urząd celny graniczny terytorium celnego UE) Nie jest wystarczające posiadanie przez podatnika dokumenty odprawy celnej potwierdzonego p...

Założenia teorii klasycznych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Założenia teorii klasycznych: Zróżnicowanie dobór pomiędzy państwami Korzyści skali Niedoskonała konkurencja Korzyści z handlu międzynarodowego można podzielić na: Korzyści z wymiany - biorą się z faktu, że po otwarciu gospodarki zmieniają się ceny, Są udziałem małych krajów, nie wpływających...