Finanse i bankowość - strona 9

Narzędzia bankowości elektronicznej - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Narzędzia bankowości elektronicznej Zasada bankowości elektronicznej opiera się na wykorzystaniu elektronicznych kanałów transmisji pomiędzy bankiem a klientem umożliwiających realizację transakcji bankowych klienta oraz celów mark...

Nowelizacja ustawy o VAT - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Nowelizacja ustawy o VAT Najnowsza nowelizacja ustawy o VAT wprowadza oczekiwane od dawna opodatkowania podatkiem od towarów i usług licencji na programy komputerowe. Opodatkowaniu podlegać będzie także sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji oraz oddanie do używania wspólnego znaku tow...

Operacyjna działalność banku komercyjnego - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

Operacyjna działalność banku komercyjnego OPERACJE ROZLICZENIOWE. Bankowe rozliczenia pieniężne polegają na dokonywaniu zmian w stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na zlecenie klienta. Dzieli się je na: Przeprowadzane w formie gotówkowej i bezgotówkowej (dąży się do minimalizacji oper...

Osoba fizyczna jako klient banku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Osoba fizyczna jako klient banku Klientami bankowymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a także jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Krąg klienteli bankowej jest bardzo szeroki jeśli zauważymy, iż wśród osób fizycznych mogą być nawet osoby niepełnosprawne lub ubezwłasnowolnione...

Pieniądz i bank centralny - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

8. Pieniądz i bank centralny 8.1. Pieniądz w gospodarce rynkowej Pieniądz to pewien powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązuje ze spłaty długu, a więc środek wymiany. Pieniądz powinien być dobrem trwałym, posiadać wartość dla społecz...

Pieniądz, banki, polityka pieniężna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Temat 3: PIENIĄDZ, BANKI, POLITYKA PIENIĘŻNA PIENIĄDZ Definicja Pieniądz to powszechnie akceptowany w danym kraju środek płatniczy, służący do regulowania różnego typu zobowiązań. Funkcje Trzy główne funkcje pieniądza są następujące: środek wymiany i płatności (za pośrednictwem pieniądza lud...

Wykład - polityka pieniężna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 273

Polityka pieniężna, której celem jest obniżenie inflacji musi więc stosować takie narzędzia, których ostatecznym efektem jest obniżenie popytu globalnego, a to wiąże się ze wzrostem stopy procentowej; jest to efekt autonomiczny (skutek polityki otwartego rynku nakierowanej na kształtowanie podaży pi...

Polski system bankowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Części składowe systemu finansowego w gospodarce rynkowej:1.Instrumenty finansowe (posiadanie akcji, można kupić bony skarbowe, obligacje skarbowe. Instrumenty to zobowiązania, które mają charakter zmiennych i stałych dochodów. Papiery finansowe- bony skarbowe, obligacje skarbowe.2 Rynki finansowe (...

Wykład - prawne formy zabezpieczenia kredytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

TEMAT: Prawne formy zabezpieczenia kredytu. Każdy kredyt udzielony przez bank jest obciążony ryzykiem jego niezwrócenia. Dlatego przyznając kredyt bank podejmuje działania zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka. Należy to do obowiązków każdego banku, co wynika z obowiązującej Ustawy „Prawo ban...

Wykład - prawo bankowe - kredyty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

PRAWO BANKOWE Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji wierzytelności (art. 69 -79) Umowa kredytowa jest: umową konsensualną - dochodzi do skutku już w momencie podpisania przez strony umowy, a nie w momencie wydania przez bank środków pieniężnych) umową dwustronnie obowiązującą (ba...