operacyjna działalność banku komercyjnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
operacyjna działalność banku komercyjnego - wykład - strona 1 operacyjna działalność banku komercyjnego - wykład - strona 2 operacyjna działalność banku komercyjnego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Operacyjna działalność banku komercyjnego OPERACJE ROZLICZENIOWE.
Bankowe rozliczenia pieniężne polegają na dokonywaniu zmian w stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na zlecenie klienta.
Dzieli się je na:
Przeprowadzane w formie gotówkowej i bezgotówkowej (dąży się do minimalizacji operacji gotówkowych ze względu na bezpieczeństwo, koszt i szybkość obsługi klienta).
Przeprowadzane w obrocie krajowym i zagranicznym - rozliczenia dokonywane w związku z transakcjami klientów banku z kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi (import i eksport towarów i usług).
Przeprowadzane w ramach jednego banku (np. wpłata gotówki na własny rachunek) lub kilku (np. polecenie przelewu na rachunek kontrahenta prowadzony w innym banku).
Duże znaczenie ze względu na terminowość i prawidłowość wykonania zleceń płatniczych mają rozliczenia międzybankowe, gdyż współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa, instytucje i osoby fizyczne mogą posiadać rachunki bankowe w różnych bankach. W tym celu prawo bankowe dało możliwość tworzenia przez banki tzw. izb rozliczeniowych umożliwiających wymianę zleceń płatniczych i ustalenie wzajemnych wierzytelności wynikających z wymiany zleceń.
W Polsce banki powołały Krajową Izbę Rozliczeniową (tzw. KIR), prowadzący dwa równolegle funkcjonujące systemy rozliczeń międzybankowych:
SYBIR (System Bankowy Izb Rozliczeniowych) - rozlicza zlecenia płatnicze występujące w postaci papierowej
ELIXIR (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) - to nowoczesny system rozliczenia zleceń płatniczych występujących w postaci zapisu elektronicznego znacząco skracający czas rozliczeń międzybankowych dzięki kilkukrotnej w ciągu dnia możliwości dokonania pełnych rozliczeń (trzy sesje rozliczeniowe - tzw. sesja poranna, popołudniowa i wieczorna).
I. Obrót krajowy.
Rozliczenia w obrocie krajowym
Gotówkowe
Wpłaty i wypłaty realizowane za pomocą dokumentów tj.:dowód wpłaty lub czek gotówkowy. Do pobrania gotówki z banku posiadacze rachunków, zwłaszcza przedsiębiorstwa, stosują czeki gotówkowe. W przypadku osób fizycznych również stosuje się czeki lub po prostu zgłoszenie wpłaty dysponentowi.
Bezgotówkowe
Wpłaty i wypłaty realizowane za pomocą czeków rozrachunkowych, weksli, kart płatniczych lub polecenia przelewu.


(…)

… nie ma takiego warunku (kredyt spłaca się z upływem terminu, na jaki go przyznano)
Karty bankomatowe
Upoważniają jedynie do pobrania gotówki z banku. Istnieją również karty bankomatowe wielofunkcyjne z możliwością nie tylko podjęcia gotówki, ale też dokonania transferu środków pieniężnych, wydruku wyciągu itd.
Dla zabezpieczenia czeków stworzono dodatkowo karty gwarantujące czeki, do których daną kartę wydano. Zawiera ona informację o kwocie, do jakiej czeki mogą być wystawione oraz wzór podpisu ich posiadacza.
Ze względu na zasięg
Karty krajowe
Ważne na terenie kraju, np. POLCARD
Karty międzynarodowe
VISA, MasterCard, Euro Card, American Express, Diners Club i JCB
Ze względu na podmiot
Karty prywatne (Classic)
Karty służbowe(Business)
Ze względu na status użytkownika karty
Karty popularne (silver, srebrne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz