Badania marketingowe - strona 8

note /search

Kwestionariusz, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

Konstrukcja instrumentu pomiarowego - konstrukcja kwestionariusza Zasady budowy kwestionariusza: zbiór pytań, stwierdzeń forma pisemna składa się z różnych problemów układ pytań powinien być problemowy (bloki tematyczne) ważna jest objętość kwestionariusza, lepsze są kwestionariusze krótkie w...

Metody obserwacji, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

Klasyfikacja metod obserwacji w Bad Mark 1 kontrowane: a) ukryte( dzielą się na standaryzowane i niestandaryzowane) b) jawne (-II- -II-) 2niekontrolowane (podział taki sam jak kontrolowanych) metoda panelowa: cechą charakterystyczną jest powtarzalność, ciągłość, systematyczność obserwacji i za...

Pojemność rynku, potrzeby, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

ANALIZA POJEMNOŚCI RYNKU Analiza potrzeb - podstawowy wyznacznik pojemności rynku Analiza strony popytowej- to analiza potrzeb, zakupów (spożycie), popytu. Relacje między potrzebami, popytem a zakupem: Potrzeby popyt ≥ zakup (spożycie) Pojemność rynku - ilość dóbr i usług o właściwej strukturz...

Popyt, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

Popyt- potrzeby indywidualne na rynku dzięki posiadanego fundamentowania nabywczego klienta. Podział popytu ze względu na: 1 przedmiot popytu: -na produkty -na usługi -na pracę -na pieniądze 2 przeznaczenie ( cel produktów) -konsumpcyjny - niekonsumpcyjny (produkcyjny , inwestycyjny) 3 zmien...

Badanie marketingowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Badania marketingowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1316

Badania marketingowe – konwersatorium Sem. letni 2012-2013 Badania marketingowe • Badania marketingowe można określić jako „...zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania i interpretowania informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji marketingowych”. Badania marketing...

Analiza sposobów odżywiania się studentów - ankieta

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania marketingowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1701

ANALIZA I OCENA SPOSOBÓW ODŻYWIANIA SIĘ STUDENTÓW TRÓJMIASTA Anna Bartosik Sylwia Czeszumska Joanna Kazimierczuk Marta Szajner gr.231 Celem niniejszego badania jest ocena sposobu odżywiania się młodzieży akademickiej w Gdańsku. Poniżej przedstawiamy analizę przeprowadzonych badań. Doświadcze...

Badanie marketingowe - pojęcie

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania marketingowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

Badanie marketingowe - jest systematycznym obiektywnym procesem gromadzenia, przetwarzania oraz analizowania informacji w celu rozwiązania dowolnego problemu z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie Cechy charakterystyczne badań marketingowych: Systematyczne - badania powinny być dobrze zorganizo...

Dobór losowy próby

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania marketingowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1281

Dobór losowy próby Dobór losowy próby (technika probabilistyczna) to taki sposób doboru jednostek, w którym przypadek losowy decyduje o tym, która jednostka zostanie dobrana z listy badanej populacji, a więc wszystkie jednostki badanej populacji mogą się znaleźć w próbie z tym samym znanym prawdo...

Dobór nielosowy próby

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania marketingowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2352

Dobór nielosowy próby Dobór nielosowy próby (technika nieprobabilistyczna) obejmuje techniki wyboru próby, w których nie stosuje się procedur losowania dających jednakową szansę wyboru każdej jednostce populacji, lecz inne procedury, oparte przede wszystkim na subiektywnej ocenie badacza lub na w...

Dobór próby badawczej

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania marketingowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1365

Dobór próby badawczej Poprawne przeprowadzenie badań reprezentacyjnych wymaga odpowiedniego dobrania próby, pozwalającej uzyskać informacje, które z pewnym określonym prawdopodobieństwem można by odnieść do całej populacji generalnej. Określ...