Badania marketingowe - strona 9

Obliczenie wielkości próby

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1729

Obliczenie wielkości próby w zależności od estymowanego odchylenia standardowego : Gdzie: Z1- α /2 - odczytany z tablic współczynnik, właściwy dla przyjętego przedziału ufności δ - odchylenie standardowe populacji e - akceptowalny poz...

Proces badań sondażowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3276

Proces badań sondażowych: określenie problemu badawczego i celów badania, opracowanie planu badania, gromadzenie danych, opracowanie i analiza danych, prezentacja wyników badania Określenie problemu badawczego i celów badania Okreś...

Przykłady skal pomiarowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1701

Przykłady skal pomiarowych Skala rangowa Respondenci szeregują obiekty przez nadanie im rang będących kolejnymi liczbami naturalnymi. Np. uporządkowanie marek 10 soków owocowych pod względem ich słodkości. Skala stałych sum Respondent ...

Techniki badań ilościowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316

Techniki badań ilościowych PAPI - Paper and Pencil Interview CATI - Computer Aided Telephone Interview CAPI - Computer Aided Personal Interview CAWI - Computer Aided Web Interview Badania dzienniczkowe PAPI - Paper and Pencil Interview Je...

Zasady konstruowania kwestionariusza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1869

Zasady konstruowania kwestionariusza Poprawnie skonstruowany kwestionariusz składa się z trzech części: wstępnej (nagłówkowej), zasadniczej, końcowej. Część wstępna Część wstępna kwestionariusza powinna zawierać informacje o instytucji przeprowadzającej badanie, a także tematyce i celu badania. W...

Kwestionariusz ankietowy lub wywiadu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

Kwestionariusz ankietowy lub wywiadu w zależności od zastosowanej formy pomiaru - instrument pomiarowy składający się ze zbioru pytań zapisanych w określony sposób na papierze lub w innej formie w celu wywołania pożądanych odpowiedzi. Etapy budowy kwestionariusza: Określenie celu i problemy badawcz...

Marketingowy system informacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Marketingowy system informacyjny - struktura, w ramach, której w interakcje wchodzą ludzie, urządzenia i procedury, a w efekcie powstaje uporządkowany przepływ odpowiednich informacji werw. i zew. pochodzących z badań marketingowych, pomagający w podejmowaniu decyzji marketingowych. Badania marketi...

Metody i zasady prezentacji wyników badań marektingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

METODY I ZASADY PREZENTACJI WYNIKÓW BADAŃ Zazwyczaj stosuje się jednocześnie metodę pisemną i ustną prezentacji wyników badań. Forma prezentacji wyników powinna być przejrzysta, ciekawa i ściśle na temat. Dobry raport koncentruje się na decyzji i pomaga w jej podjęciu. Należy unikać szczegółów m...

Obserwacja i rodzaje obserwacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

Obserwacja - polega na rejestracji i analizie zachowań ludzkich i skutków ich działań, umożliwia opis preferencji i atrakcyjności towarów dla klientów. Jest to uniwersalna metoda badań, lecz niesamodzielna. Od obserwacji wszystko się zaczyna i na niej kończy, pełni ona rolę pomocniczą towarzysząc i...

Ocena wyników badań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

OCENA WYNIKÓW BADAŃ Trafność - odnosi się do pomiaru, a zwłaszcza do zastosowanego instrumentu pomiarowego; można też mówić o trafności całego badania opartego na danym, pomiarze. Ocena trafności badania musi upewnić badacza, że użytkownicy zinterpretują wyniki poprawnie i w związku z tym nie popeł...