Badania marketingowe - strona 10

Organizacja badań w terenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

ORGANIZACJA BADAŃ W TERENIE ORGANIZACJA BADAŃ W TERENIE • Listy „zapowiednie” • Instrukcja dla ankietera • Schemat doboru próby • Formularz sprawozdania z badań • Upoważnienie imienne an...

Proces doboru próby

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Proces doboru próby Ustalenie populacji badanej: Populacja badana (generalna) - skończona zbiorowość, której wszystkie elementy mają wspólne cechy istotne z punktu widzenia celu badań i, o której badacz chce uzyskać informacje w celu rozwiązan...

Projektowanie badania marketingowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1022

Projektowanie badania marketingowego: Określenie celu badań Analiza sytuacji Zdefiniowanie problemu decyzyjnego i badawczego Dobór próby (metody doboru próby, próba minimalna i jej skład) Wybór metody badawczej Wybór instrumentu pomiarowego...

Redakcja pomiaru danych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Redakcja pomiaru - polega na sprawdzeniu otrzymanych danych z punktu widzenia ich czytelności i dokładności. Zadaniem redaktora jest również naniesienie odpowiednich poprawek i uzupełnień w miejscach, gdzie jest to konieczne i możliwe. Redakcja jest również określana mianem weryfikacji formalnej i ...

Redukcja danych do analizy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Redukcja danych - jest procesem przystosowywania surowych danych do ich analizy. Dane surowe mają postać wypełnionych kwestionariuszy, często mogą występować w nadmiarze. W procesie redukcji danych surowych są one kontrolowane, redagowane, wprowadzane do komputera, kodowane, klasyfikowane, zliczane...

Rodzaje doboru losowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Rodzaje doboru losowego : Losowanie proste (bez zwracania) - losuje się za pomocą tablic liczb losowych, stosowane przy niewielkiej populacji badanej i przy nieznanej jej strukturze. L...

Rodzaje pomiarów ankietowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Rodzaje pomiarów ankietowych: wywiad telefoniczny - dotyczy zazwyczaj jednej sprawy, jest często stosowany do szybkich badań oceny, życzeń i zamierzeń konsumentów ; metoda delfic...

Rodzaje pytań w badaniach marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

Rodzaje pytań: zamknięte - zawierają gotowe odpowiedzi do wyboru, wyróżnia się alternatywy - umożliwia wybór jednej odpowiedzi z podanych oraz kafeterie - umożliwia wybór więcej niż jednej odpowiedzi; otwarte - umożliwiają swobodną wypowiedź respondentowi; półotwarte - oprócz odpowiedzi do wyboru u...

Skala pomiarowa badan marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Skala pomiarowa - odwzorowanie, czyli model rzeczywistych zjawisk i ich relacji. skale buduje się przyporządkowując symbole mierzonym cechom według określonych zasad. czynność tę nazywa się skalowaniem . Skale pomiarowe: nominalna - najniż...

Tabulacja danych- tabulacja prosta i złożona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

Po zakończeniu procesu redukcji dane są wstępnie prezentowane w postaci opisowej, tabelarycznej i graficznej. Obliczane są także sumaryczne mierniki statystyczne. Jednak przedstawione w tej formie dane nie zawsze dostarczają poszukiwanych informacji. W analizach zebranych danych wykorzystuje się n...