Proces doboru próby

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces doboru próby - strona 1

Fragment notatki:

Proces doboru próby Ustalenie populacji badanej: Populacja badana (generalna) - skończona zbiorowość, której wszystkie elementy mają wspólne cechy istotne z punktu widzenia celu badań i, o której badacz chce uzyskać informacje w celu rozwiązania problemu marketingowego. Próba - część populacja generalnej, która zostanie faktyczne objęta pomiarem.
Określenie elementu (podmiotu) badania - jest to zwykle jednostką naturalną, np. respondent, głowa rodziny odpowiedzialna za zakupy, produkt
Określenie jednostki próby - jest to zwykle wielokrotność jednostek naturalnych tworzących nową jednostkę, np. gospodarstwo domowe, mieszkańcy domu, pracownicy firmy, grupa określonych produktów lub jednostką może być element badania.
Przykład: definicja populacji podróżnych dokonujących zakupów w sklepie wolnocłowym na promie: podmiot - podróżni + jednostka próby - dokonujący zakupów + zakres - w sklepie wolnocłowym + czas - w oczekiwaniu na koniec podróży, w ciągu tygodnia, każdego dnia, w godz. 8.00 - 19.00. Ustalenie wykazu populacji badanej - sporządzenie określonej listy jednostek próby. Wykaz populacji badanej - lista jednostek badanej populacji, z której dobiera się próbę, np. księga adresowa, książka telefoniczna, lista wyborców, mapa, sporządzana z 5 zasadami: odpowiedniości - wykaz powinien wiernie odzwierciedlać badaną populację z uwzględnieniem jej aktualności; kompletności - wykaz powinien zawierać wszystkie jednostki badanej populacji; wyłączności - każda jednostka populacji powinna występować w wykazie tylko jeden raz; dokładności - wykaz nie może zawierać jednostek nie istniejących lub nie należących do badanej populacji; dogodności - wykaz powinien być ponumerowany i dostępny w jednym miejscu. Ustalenie liczebności próby - liczebność próby musi być tak określona, aby na podstawie wyników jej pomiaru możliwe było wyciągniecie wniosków o określonej dokładności i pożądanym stopniu pewności o badanej populacji. Minimalną wielkość próby określa się statystycznie. Przykładowe wielkości prób badawczych:
Liczba analizowanych podgrup
Konsumenci lub gospodarstwa domowe
Przedsiębiorstwa lub instytucje
badania krajowe
badania regionalne
badania krajowe
badania regionalne
Niewiele: 1 -9
1000-1500
200-500
200-500
50-200
Przeciętnie: 10 - 30
1500-2500
500-1000
500-1000
200-500
Wiele: powyżej 30
powyżej 2500
powyżej 1000
powyżej 1000
powyżej 500 Wybór metody doboru próby do badań - istnieją dwa rodzaje metod doboru próby: losowe i nielosowe. Metoda doboru próby ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz