Badania marketingowe, dobór próby, (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe, dobór próby, (sem IV) - strona 1 Badania marketingowe, dobór próby, (sem IV) - strona 2

Fragment notatki:

Badania marketingowe mają na celu zebranie, zmierzenie, obserwację i analizę zjawisk rynkowych. Badania marketingowe służą podejmowaniu decyzji rynkowych różnych podmiotów. Podjęcie bowiem działalności gospodarczej związane jest bowiem zawsze z pewnym ryzykiem. Żeby odpowiednio rozpoznać szanse przedsiębiorstwa na rynku prowadzi się badania rynkowe. Badania marketingowe dotyczą wszystkich decyzji:
*identyfikacja rynku
*produktu
*Cena jest ważnym elementem wyboru produktów na rynku przez konsumenta a dla firm jest przychodem. Dlatego cena jest również przedmiotem badań marketingowych.
*dystrybucja-bezpośrednie oddziaływanie na klienta (dystrybucja wewnętrzna)
*promocja
Rodzaje badań dotyczących produktu to:
*testowanie
*opakowanie
*badania produktów konkurencyjnych
*akceptacja nowego produktu przez rynek
*zainteresowania produktem który jest już sprzedawany na skalę komercyjną
Badania marketingowe
Ich celem jest ułatwienie prowadzenia działalności podmiotów gospodarczych. Służą podejmowaniu racjonalnych decyzji co do inwestowania działalności. Polegają na zbieraniu, przetwarzaniu informacji o popycie rynkowym, o podaży, o konkurencji, o cenach, o sposobach postrzegania oferty firmy przez klientów. Proces badania marketingowego
Etap Czynność Metody
1. Zdefiniowanie problemu i celu badania ----- projektowania

2. Dobór próby ------------------------------- doboru próby

3. Konstrukcja instrumentu pomiarowego ---- opracowania instrumentów

4. Zbieranie danych ------------------------------- pomiarów

5. Analiza danych --------------------------------- analizy

6. Prezentacja i ocena wyników ---------------- prezentacji i oceny
1 Zdefiniowanie problemu i celu badań-projektowanie Określenie celu i przedmiotu badania, koszty, czas, wykonawców. Ten etap wymaga współpracy między decydentem a wykonawcą. Problem decyzyjny trzeba przekształcić na problem badawczy (Hipotez badawczych)
Hipoteza - Założenie które przyjmuje badacz na początku procesu badawczego które w trakcie badań zostaje potwierdzone albo odrzucone. Przewidywanie końcowego wyniku badania przed jego przeprowadzeniem. 2 Dobór próby
Wielkość próby zależy od:
- przedmiotu badania
- założonej dokładności badań
- liczby kryteriów podziału próby i zbiorowości generalnej
- uwarunkowania czasowe i ekonomiczne
- aby próba była reprezentatywna to waży jest właściwy proces doboru próby


(…)

…, że w ramach populacji występują skoncentrowane jednostki, to wszystkie inne można wyeliminować, np. badając jakość usług turystycznych to wybieramy określonej wielkości biura
-metoda „kuli śniegowej”- rozpoczynamy dobór od nielicznej grupy badanych do których udało nam się dotrzeć, Ci natomiast polecają kolejnych itd. dobór losowy - najbardziej dokładny, obiektywny; daje wszystkim jednostkom jednakowe szanse dostania się do zbiorowości badanej
dobór losowy prosty:
-losowanie z urny
-za pomocą tablic liczb losowych
-dobór systematyczny - dobór systematyczny z interwałem losowym
Interwał w systematycznym doborze losowym próby , gdzie:
n - liczebność próby
N - liczebność populacji generalnej
dobór warstwowy - warstwami są charakterystyczne cechy jednostek tworzących całą zbiorowość generalną; warstwą…
…. Przewidywanie końcowego wyniku badania przed jego przeprowadzeniem. 2 Dobór próby
Wielkość próby zależy od:
- przedmiotu badania
- założonej dokładności badań
- liczby kryteriów podziału próby i zbiorowości generalnej
- uwarunkowania czasowe i ekonomiczne
- aby próba była reprezentatywna to waży jest właściwy proces doboru próby
-pożądany stopień dokładności badania Badanie pełne wyczerpujące- np. monografia przedsiębiorstwa , skaning wszystkie os biorą udział
Badania niepełne , niewyczerpujące -np. metoda panelowa
Dobór próby:
zdefiniowanie badanej populacji zbiorowości- wskazanie podmiotów , których chemy zbadać ustalenie operatu (wykazu) populacji badanej (księga adresowa, książka telefoniczna, lista wyborców lub też jakikolwiek inny wykaz sporządzony w sposób kompletny wiarygodny aktualny
ustalenie liczebności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz