Badania marketingowe - strona 11

Klasyfikacja jednowymiarowych metod analizy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Uproszczona klasyfikacja jednowymiarowych metod analizy. metody estymacji: estymacja punktowa, estymacja przedziałowa; metody testowania hipotez: testy nieparametryczne, testy parametryczne. Estymacja punktowa: do punktowego oszaco...

Wielkość próby badawczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Wielkość próby Punktem wyjścia, a jednocześnie główna przyczyną każdego badania marketingowego jest zapotrzebowanie na informacje ze strony decydentów, zwłaszcza tych ze strefy działalności marketingowej. Potrzebna informacja umożliwia lub ułatwia podjecie konkretnej decyzji lub zespołu decyzji. Je...

Wybór metody badawczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

WYBÓR METODY BADAWCZEJ I NARZĘDZIA POMIAROWEGO ORAZ ZASADY BUDOWY KWESTIONARIUSZA WYWIADU Przedmiot i istota pomiarów: Przedmiotem pomiaru wtórnego są dane, czyli wyniki wcześniejszych pomiarów pierwotnych lub wtórnych. Przedmiotem pomiarów pierwotnych jest cecha rzeczy, osoby, zdarzenia lub stany....

Wywiad i jego rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2184

W ywiad - metoda polegająca na komunikowaniu się z podmiotem badań, opiera się na bezpośrednich, ustnych wypowiedziach respondentów. Dostarcza informacji jak ludzie postrzegają i oceniają wybrane zjawiska i jak zamierzają się wobec nich zachować. Wybór rodzaju wywiadu - dokonuje go badacz. Wywiady...

Zasadność prowadzenia badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Z asadność prowadzenia badań marketingowych - w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej pojawiają się nowe problemy decyzyjne obarczone dużą niepewnością co do możliwych sutków. Podjęcie właściwej decyzji wymaga, więc dodatkowych informacji w celu minimalizacji ryzyka podjęcia błęd...

Analiza sytuacji: konkurencja i popyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Analiza sytuacji Analiza popytu: Cechy i zachowania nabywcze konsumentów: co kupują?, kto kupuje?, gdzie kupuje?, jak kupuje?, kiedy kupuje?, jakie cechy i zachowania nabywcze zmienią się w przyszłości?, czym się kierują przy zakupie? Cechy rynku: wielkość rynku?, segmenty rynku?, trendy rynkowe w...

Błędy popełniane w trakcie badań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

Błędy popełniane w trakcie badań: błędy doboru próby - błędy wytypowania niewłaściwej populacji generalnej, wytypowania niewłaściwego wykazu populacji badanej, losowego doboru próby, nielosowego doboru próby, niewłaściwego stosowania próby; p...

Badania instrumentów oddziaływania firmy na rynek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Badania instrumentów oddziaływania firmy na rynek (Marketing-mix). Produkt: Jakie cechy produktu są ważne dla nabywcy? W jaki sposób produkt może być różnicowany? Które segmenty konsumentów będą (są) nim zainteresowane? Jak ważny jest serwis, usługi gwarancyjne, itp.? Czy istnieje potrzeba zmia...

Badania marketingowe - ryzyko - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

Badania marketingowe - systematyczni i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. W gospodarce wolnorynkowej większość decyzji jest podejmowana w sytuacji niepewności , w której trudno jest przewidywać przyszłe zdarzeni...

Podział i rodzaje badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

badania wtórne - badania pośrednie opierające się na wykorzystaniu i analizie istniejących, dostępnych informacji wew. i zew.; źródłem danych wtórnych w tych badaniach są źródła wew. firmy tj.: informacje o produkcji, sprzedaży, zapasach, kosztach, cenach, itp. oraz zew. opublikowane informacje poc...