Badania marketingowe - strona 12

Budowa instrumentu pomiarowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Budowa instrumentu pomiarowego: Większość zjawisk ekonomicznych, psychologicznych i społecznych nie posiada jednostki miary umożliwiającej dokonanie pomiaru. Pomiar - przyporządkowanie liczb mierzonym cechom badanych zjawisk jakościowych, ...

Dobór nielosowy próby - sposób doboru jednostek do próby

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Dobór nielosowy próby - sposób doboru jednostek do próby oparty na intuicji i wiedzy badacza, kryteriach zdroworozsądkowych; nie występują ty podstawy teoretyczne do stosowania w tym przypadku wnioskowania statystycznego, dobór p...

Etapy badawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

Etapy 1, 2, 3 - określenie celu badań, przeprowadzenie analizy sytuacji i prawidłowe zdefiniowane problemu badawczego to niemal połowa sukcesu. Rzadko się zdarza, że decydent dokładnie potrafi określić problem i potrzebne informacje, dlatego zadaniem badacza się osiągnięcie wzajemnego zrozumienia i...

Klasyfikacja testów weryfikujących hipotezy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Klasyfikacja testów weryfikujących hipotezy: testy weryfikujące dane z pomiaru nominalnego; testy weryfikujące dane z pomiaru porządkowego; testy weryfikujące dane z pomiaru przedziałowego. Testy weryfikujące dane z pomiaru nominalnego: test Chi - kwadrat, test dwuwymiarowy. Test weryfikujące d...

Kodowanie, książka kodowa - zasady opracowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1988

Kodowanie - proces grupowania i przyporządkowywania symboli różnym danym zawartym w instrumentach pomiarowych, prawidłowe sklasyfikowanie i wyskalowanie pozycji stanowi podstawę bezbłędnego kodowania danych, instrumentem pomocnym w kodowaniu jest książka kodowa wraz z instrukcjami. Książka kodowa -...

Kryterium potrzeb informacyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

kryterium potrzeb informacyjnych: stałe - prowadzone systematycznie, część źródeł informacji jest stale wykorzystywana w celu regularnego zbierania danych, służą do wykrywania potencjalnych zagrożeń ze strony konkurentów lub identyfikacji szans rynkowych; okresowe - prowadzi się regularnie co pewie...

Konspekt - Metody prezentacji wyników badań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2555

Sposoby prezentacji wyników badań Podstawowym zadaniem badacza w ostatnim etapie badania jest zaprezentowanie wyników w taki sposób, aby były one dla odbiorcy ciekawe, wzbudzały zainteresowanie uczestników prezentacji. Wyróżnia się następujące formy prezentacji wyników badań: ...

Konspekt - Organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1253

Organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie Wybór sposobu zorganizowania badań marketingowych w przedsiębiorstwie zależy od wielu czynników. Do podstawowych należą: - wielkość przedsiębiorstwa i zróżnicowanie jego działań marketingowych; - znaczenie badań marketingowych w przedsiębiorstw...

Konspekt - Pomiary pierwotne i wtórne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1848

Pomiary pierwotne i wtórne Przedmiot i istota pomiaru wtórnego Podstawową różnicą pomiarów pierwotnych i wtórnych jest przedmiot pomiaru. Przedmiotem pomiaru pierwotnego jest cecha rzeczy, osoby, zdarzenia lub stanu. Przedmiotem pomiaru wtórnego są dane, czyli wyniki wcześniejszych pomiarów pierwo...

Konspekt - Zasady opracowywania kwestionariusza ankietowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 581

ZASADY OPRACOWYWANIA KWESTIONARIUSZA ANKIETOWANEGO Rodzaje kwestionariuszy ankietowych - zalety i wady Kwestionariusz jest to lista pytań na jeden lub więcej tematów, uporządkowana merytorycznie i graficznie, które należy zadać respondentowi. Spełnia ona następujące funkcje: ułatwia prowadzenie b...