Badania marketingowe - strona 13

Wykład - definicja decyzji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 763

BADANIA MARKETINGOWE - WYKŁAD 1 Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak Decyzja→ dokonany przez podejmującego decyzję, wolny wybór przyszłego zachowania się ↓ w szczególności, wybór spośród 2 wariantów działania, jednego wariantu, według którego będzie postępował decydent i/ lub wykonawca decyzji Sytuacj...

Wykład - definicja rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 945

BADANIA MARKETINGOWE - WYKŁAD 2 Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak Rynek- ogół stosunków wymiennych zachodzących między uczestnikami (podmiotami) procesu wymiany. Kryteria podziału rynku: kryterium przedmiotu wymiany kryterium podmiotu wymiany kryterium przestrzenne Wielkość rynku- ilościowy sta...

Wykład - Klasyfikacja źródeł informacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1442

BADANIA MARKETINGOWE - WYKŁAD 3 Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak Klasyfikacja źródeł informacji: wewnętrzne wtórne pierwotne zewnętrzne: krajowe [wtórne, pierwotne] zagraniczne [wtórne, pierwotne] Źródła pierwotne wewnętrzne: produkty pracownicy Źródła pierwotne zewnętrzne krajowe i zagra...

Wykład - Etapy procesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 693

BADANIA MARKETINGOWE - WYKŁAD 4 Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak Proces doboru próby badawczej Etapy procesu: zdefiniowanie badanej populacji sporządzenie aparatu losowania określenie liczebności próby wybór metody doboru próby pobranie ...

Wykład - Budowa kwestionariusza jako instrumentu pomiarowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204

BADANIA MARKETINGOWE - WYKŁAD 5 Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak Budowa kwestionariusza jako instrumentu pomiarowego Kwestionariusz - zbiór pytań zapisanych w określony sposób na kartkach papieru lub w formie elektronicznej w celu wywołania żądanych odpowiedzi Rodzaje: kwestionariusz ankietowy ...

Wykład - Rodzaje pytań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 630

BADANIA MARKETINGOWE - WYKŁAD 6 Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak Rodzaje pytań: Filtrujące ( ze względu na funkcję)- stosuje się je w celu dotarcia do tych respondentów, którzy są adresatami: pytań badacze Kontrolne ( ze względu na funkcje)- mają na celu sprawdzenie wiarygodności respondenta. Są ...

Wykład - definicja wywiadu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1610

BADANIA MARKETINGOWE - WYKŁAD 8 Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak Wywiad- metoda zbierania informacji źródeł pierwotnych oparta na procesie komunikowania się badacza i respondentem. Jest szczególnego rodzaju rozmową, której celem jest uzyskanie określonego zestawu informacji. Rodzaje wywiadu: 1. M...

Wykład - tajemniczy klient

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246

BADANIA MARKETINGOWE - WYKŁAD 9 Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak TAJEMNICZY KLIENT(Mystery Shopping)- obserwacja ukryta, uczestnicząca, kontrolowana, bezpośrednia, standaryzowana. Zamawiający badanie: Właściciel sieci produktów sprzedaży/ punkt...

Projekt doradztwo żywieniowe - Konsultant

 • mgr Małgorzata Spychalska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

Czy wprowadzenie doradztwa żywieniowego dla osób chcących zadbać o swoje zdrowie spotka się z akceptacją i zainteresowaniem? Otoczenie zewnętrzne Makroekonomiczne (czynniki): polityczno - prawne - polityka podatkowa, możliwość dofinansowania działalności, pozyskanie funduszy na rozwój z UE, pozys...

Metody pomiaru sondażowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1988

M etody pomiaru sondażowego różnią się stopniem anonimowości i kontroli pomiaru. Metody pośrednich pomiarów sondażowych - wszelkiego rodzaju odmiany pomiarów ankietowych : Ankieta - pomiar pośredni polegający na udzieleniu pisemnych odpowiedzi przez respondentów