Wykład - definicja rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja rynku - strona 1 Wykład - definicja rynku - strona 2 Wykład - definicja rynku - strona 3

Fragment notatki:

BADANIA MARKETINGOWE - WYKŁAD 2
Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak
Rynek- ogół stosunków wymiennych zachodzących między uczestnikami (podmiotami) procesu wymiany.
Kryteria podziału rynku:
kryterium przedmiotu wymiany
kryterium podmiotu wymiany
kryterium przestrzenne
Wielkość rynku- ilościowy stan rynku w określonym momencie lub okresie czasu ( jako wartość średnia) wyrażony liczbą konsumentów (użytkowników) danego rodzaju produktu.
Pojemność rynku- jest kategorią ilościową, oznaczająca wielkość masy towarowej, którą przy danych cenach i przy danych dochodach może być sprzedana w określonym czasie i na określonym rynku.
Jeśli dostępna na rynku oferta w całości zaspakaja potrzeby nabywców. Można przyjąć, że pojemność rynku jest równa ogólnej wielkości zakupów dokonanych na danym rynku przez nabywców w określonym czasie.
Pojemność rynku może być określona ilościowo lub wartościowo.
Chłonność rynku- jest kategorią jakościową, oznaczają stan natężenia potrzeb rynkowych w konfrontacji z aktualnym stanem ich zaspokojenia. Jest to intensywność zapotrzebowania na rożne asortymenty towaru bądź dobra substytucyjne. Jest to poniekąd różnica pomiędzy pojemnością rynku a stopniem zaspokojenia potrzeb i popytu.
Badania rynkowe- oparte na naukowych postawach rozpoznanie struktury rynku, mechanizmu rynku i stanu oraz rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do podejmowania decyzji.
BADANIA= ANALIZA RYNKU+ PROGNOZY RYNKOWE RYNKU
strukturalna analiza rynku- rozpoznanie podmiotowej i przedmiotowej struktury rynku.
Koniunkturalna analiza rynku- rozpoznanie stanu i rozwoju elementów rynku (podaż, popyt, cena)
Rodzaje badań marketingowe
z/w za źródła informacji:
badania zza biurka- wtórne, pośrednie
badania terenowe- powrotne, bezpośrednie
z/w na charakter pozyskiwanych informacji:
badania eksploracyjne i eksplanacyjne
badania jakościowe i ilościowe
z/w na rodzaj środowiska, w którym badania są prowadzone:
badania prowadzone w otoczeniu realnym
badania prowadzone w środowisku wirtualnym ( badania internetowe)
z/w na zakres prowadzonych badań:
badania warunków działania
badania instrumentów działania
badania rezultatów działania
Badania eksploracyjne- ułatwiają identyfikację problemu. Podejmowane gdy potrzeba badań jest oczywista, mniej oczywiste są kierunki i sposoby ich prowadzenia.


(…)

… oraz umożliwiają uogólnienie wyników na całą populację.
Badania jakościowe- odpowiadają na pytanie „dlaczego?”.
Są tu gromadzone informacje, które dotyczą motywów, postaw, preferencji. Wyjaśniają i pozwalają zrozumieć badane zjawisko. Są realizowane na niewielkich i niereprezentatywnych próbach. Charakteryzuje brak wnioskowania statystycznego. Te badania poprzedzają lub uzupełniają badania ilościowe.
Temat: Proces badania marketingowego.
Etapy procesu:
etap projektowania badania
sformułowanie problemów badawczego
spostrzeganie zakresów badania
sformułowanie hipotez badawczych
wybór źródeł i metod gromadzenia danych
ustalenia dotyczące kierunków i metod analizy zabranych informacji
opracowanie ostatecznej wersji projektu badania
Wybrane metody, techniki i narzędzia pomiarowe:
METODY
TECHNIKI NARZĘDZIA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz