Badania marketingowe cz1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe cz1 - strona 1 Badania marketingowe cz1 - strona 2 Badania marketingowe cz1 - strona 3

Fragment notatki:


badania marketingowe - jest to proces gromadzenia, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz prezentacji uzyskanych informacji mających na celu ułatwienie podejmowania decyzji marketingowych.
Badania rynku (bez części wspólnej) obejmuje międzynarodowe oraz międzyregionalne powiązania zachowań konsumentów i przedsiębiorstw.
Badania skuteczności instrumentów rynkowych wobec celów gospodarczych państw i regionów.
(linia wspólna) to badania warunków działania przedsiębiorstwa
Badania marketingowe( bez linii wspólnej) badania instrumentów oddziaływania na rynek oraz badania funkcjonowania na danym rynku (np. badanie zadowolenia wśród klientów po wprowadzeniu lub przed wprowadzeniem produktu na rynek, badania cen w konkurencji, badania zysków w kolejnych latach, badanie satysfakcji klientów, wizerunek.)
Rodzaje badań:
-ze względu na źródło
pierwotne i wtórne
- ze względu na charakter informacji
ilościowe i jakościowe
- ze względu na częstotliwość badań
badania ciągłe, okresowe i sporadyczne
- ze względu na cel badań i zakres informacji
eksploracyjne i eksplanacyjne (Badania eksplanacyjne - badania, które wyjaśniają problem i związki występujące w jego obrębie (badania bardziej sformalizowane, zakładają mniejszą elastyczność w postępowaniu))
- ze względu na udział jednostek populacji w badaniu
pełne i częściowe
ROZWINIĘCIE
Badania pierwotne (terenowe, bezpośrednie, pola działalności)- badania które realizujemy po raz pierwszy na ściśle określony temat, na danym obszarze i określonym czasie.
metody: ankieta, wywiad, obserwacje, eksperyment, metoda panelowa, metody projekcyjne.
Badania wtórne- opierają się na badania zrealizowanych wcześniej, mogą mieć charakter wewnętrzny i zewnętrzny.
Badania ilościowe- przeprowadzone na dwóch reprezentatywnych grupach. Wynik uogólniony, przedstawiony w liczbach.
Badania jakościowe- przeprowadzone na małych i niereprezentatywnych grupach. Wyniki nie są uogólniane na całą populację.
Badania ciągłe- realizuje się je "non stop"
Badania okresowe- przeprowadzane co pewien okres czasu (np, poziom zadowolenia i produktów firmy)
Badania sporadyczne- realizowane bardzo rzadko
Badania eksploracyjne- poszukiwanie przyczyn jakiegoś zjawiska.
Badania eksplanacyjne- dokładnie wiemy co chcemy się dowiedzieć(cel i zakres badań jest bardzo dokładny).
Badania pełne- wszystkie jednostki populacji biorą udział w badaniu.
Badania częściowe- wybór grupy z populacji
Proces badania marketingowego
- przygotowanie badania
- gromadzenie danych
wtórnych
pierwotnych


(…)

….
Metryczka
Definicje klasyczne uwzględniają:(marketing)
- zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów
- skoordynowane instrumenty 4P
- planowanie ekonomiczne uzasadnionych rozwiązań
Demarketing:
oznacza zniechęcenie ludzi do określonych zachowań
Proces doboru próby do badań marketingowych:
- określenie populacji badanej- wszystkie osoby o których chcemy uzyskać informacje w danej populacji;
- określenie jednostki próby- najmniejszy obiekt populacji dostarczający na informacji w badaniach;
- określenie wykazu populacji badanej- musimy określić z jakiej listy będziemy wybierać osoby do próby.
- określenie liczebności próby- odpowiednia aby wyciągnąć wnioski do całej populacji
- wybór metody doboru próby- od niej zależy czym możemy wyciągnąć wnioski do całej populacji czy nie.
- zaplanowanie i pobranie próby
Metody doboru próby do badań marketingowych
- metoda doboru losowego- to takie metody, w których każda jednostka populacji ma takie same szanse wejścia w skład próby(większe od 0)
Dobór losowy składa się z kilku technik:
- losowanie
- dobór systematyczny
- generator osób losowych
Metody Badawcze:
Ankieta- jest najpopularniejsza i realizowana w formie pisemnej
Wywiad- respondenci ustnie odpowiadają…
…- najtańsza, najszybsza metoda nie ma nic wspólnego z losowością
- Dobór proporcjonalny- prawie identyczna jak dobór losowy. To dobór knotowy. Poszczególne jednostki wiązane są przec badacza z kolejnych warstw kieruje się określonym przez badacza kryterium
- Metoda eliminacji- eliminujemy z populacji jednostki które nie spełniają określonych wymogów, nie są interesujące dla badacza.
- metoda doboru wielowarstwowego- wykonuję się kilka losowań
- metoda doboru warstwowego- w tej metodzie dzieli się populację na warstwy, a następnie z każdej warstwy proporcjonalnie bierze się jednostki do próby.
Główne problemy badawcze to:
W jaki sposób można zwiększyć sprzedaż Sprzedaż można zwiększyć poprzez inwestycje w kampanie reklamowe, dostosowanie cen do różnych segmentów rynku, skupienie się na jakości…
… na zadawane pytania
Obserwacja- może być jawna, z ukrycia, kontrolowana(obserwator wpływa na otoczenie) oraz niekontrolowana.
Panelowa- dobiera się grupę i na tej grupie przeprowadza się badania co jakiś czas,
Badania trackingowe- próba którą się pobiera jest za każdym razem inna.
Eksperyment- laboratoryjna lub rynkowa.
Metody projekcyjne- psychologiczne promienie rentgena(docieranie do ukrytych emocji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz