Badania marketingowe - strona 14

Ograniczenia w procesie badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1162

OGRANICZENIA Istnieje wiele różnorodnych ograniczeń w procesie badań marketingowych: pominięcie kwestii ważnych z punktu widzenia celu badań; błędy w konstrukcji narzędzia pomiarowego; niewłaściwa metoda doboru próby do badań; niereprezent...

Badania rezultatów dzialania przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Badania rezultatów działania przedsiębiorstwa (mierniki działalności): Jaka jest wielkość bieżącej sprzedaży każdego produktu? Jaki jest obecny udział w rynku każdego produktu? Jaka jest wielkość sprzedaży i udział w rynku w przekroju segmentów konsumentów, regionów sprzedaży, itp.? Jaki jest wi...

Badania marketingowe - markety

 • Badania marketingowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3031

Super i hipermarkety - badania marketingowe. Super i hipermarkety Badania marketingowe Supermarkety to duże sklepy, których powierzchnia przekracza czasami kilkanaście tysięcy m2. Oferu...

Badania marketingowe - piwo

 • Badania marketingowe
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4928

Badanie preferencji konsumentów piwa. BADANIA MARKETINGOWEBadanie preferencji konsumentów piwaWPROWADZENIE: Jedną z najczęściej stosowanych form konkurencji jest reklama. Tymczasem w Polsce reklama napojów alkoholowych jest zabroniona na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alk...

Badania marketingowe - pojęcia

 • Badania marketingowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2527

Ankieta audytoryjna –forma pomiaru stosowana na zjazdach ,wykładach gdzie nie można przeprowadzić wywiadów osobistych Ankieta ogólna polega na rozmieszczeniu kwestionariuszy w miejscu ogólnie dostępnym Ankieta bezpośrednia polega na rozdaniu przez ankietera kwestionariuszy w określonych miejscach Pa...

Badania marketingowe i SIM

 • Badania marketingowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2345

System informacji marketingowej. Pomiar i skalowanie w badaniach marketingowych. Badania MarketingoweSpis treści: 1.Badania marketingowe 2 2.System informacji marketingowej (SIM) 3 2.1.Informacje wtórne 3 2.2.Informacje pierwotne 3 3.Pomiar i skalowanie w badaniach marketingowych 3 3.1.Wiarygodno...

Badania marketingowe rynków zagranicznych

 • Badania marketingowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 5747

Posiada bibliografię i wykresy. Porusza takie tematy jak: zakres badań marketingowych, zakres badań elementów marketingu, informacje wtórne rynków zagranicznych, organizowanie badań w przedsiębiorstwie, praktyczne wykorzystywanie badań w budowie strategi marketingowej. Ponadto omawia takie zagadnie...

Badania marketingowe w Internecie

 • Badania marketingowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1204

Badania marketingowe w Internecie1. Wykorzystanie Internetu do badań marketingowych 2 2. Badania ankietowe 3 2.1 Zalety ankiet elektronicznych: 3 2.2 Wady ankiet elektronicznych: 3 2.3 Metody dystrybucji ankiet w Internecie 3 3. Listy dyskusyjne 3 4. Badania oparte na wirtualnym wywiadzie zogn...

Badania marketingowe - cele i funkcje

 • Badania marketingowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3290

Badania marketingowe – obejmują diagnozę potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, selekcję zmiennych oraz gromadzenie, analizowanie i interpretowanie danych służących podejmowaniu decyzji marketingowych. Badania marketingowe – dotyczą produktu, ceny, dystrybucji, promocji, nie dotyczą wszystkiego. G...

Badania marketingowe - pytania i odpowiedzi

 • Badania marketingowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2485

Pytanie 1. Badanie marketingowe jest procesem wieloetapowym, który polega na gromadzeniu, analizie i prezentacji tych danych kierownicwu (w przypadku przedsiębiorstwa). Rola tych badań w przedsibiorstwie polega na pomocy w podejmowaniu przez kierownictwo słusznych i trafnych decyzji związanych z fun...