Badania marketingowe - strona 15

Badania marketingowe - wielowymiarowe skale

 • Badania marketingowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1610

III.wielowymiarowe skale do pomiaru postawPomiar za pomoca skal wielowymiarowych ma nature kompleksowa ,składa się z wielu skomplikowanych matematycznie technik. Graficzną ilustracją wyników analiz jest obraz dwuwymiarowy lub trójwymiarowy,gdzie wymiarami są jakościowe wielkości niemierzalne związan...

Badania marketingowe - pojęcia i definicje

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Badania marketingowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3864

Badania marketingowe są ważną częścią systemu informacji marketingowej. W literaturze przedmiotu możemy znaleźć wiele definicji badań marketingowych. W niniejszym referacie przedstawiamy definicję, która opiera się na pięciu podstawowych pojęciach, bez których niemożliwe jest zrozumienie istoty bada...

Badania marketingowe - marketing mix przykładowych produktów

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2331

ĆWICZENIE 1KOSZTOWNY SAMOCHÓD DOSTĘPNY DLA KONSUMENTÓW O WYSOKICH DOCHODACHPOPULARNY GATUNEK KAWYŚRODKI OCHRONY ROŚLINPRODUKT555CENA225DYSTRYBUCJA443PROMOCJA SPRZED.134SPRZEDAŻ OSOB.313REKLAMA441UZASADNIENIE:Kosztowny samochód5-PODUKT- Zamożny klient o wyborze auta będzie kierował się cechami produk...

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - kluczowe czynniki sukcesu

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4242

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Każdy proces planowania strategii rozwojowej przedsiębiorstwa wymaga przejścia określonych etapów, które w zasadzie można upraszczając sprowadzić do trzech głównych obszarów. Pierwszy z nich polega na rozpoznaniu strategicznej pozycji przedsiębiorstwa oraz w...

Badania marketingowe - ogólne informacje

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3934

ogólne informacje po co i dlaczego Badania marketingowe Badania marketingowe można zdefiniować jako systematyczne gromadzenie, zapisywanie oraz analizowanie danych związanych z działalnością przedsiębiorstwa, których posiadanie jest konieczne, aby opracować program marketingowy. Dane te służą równi...

METODY REDUKCJI I ANALIZY DANYCH

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3486

Badania Rynkowe i Marketingowe Wykład 12.11.2007 METODY REDUKCJI I ANALIZY DANYCH Redukcja jest procesem przystosowywania danych surowych do analizy. Dane surowe należy przygotować zarówno pod względem formalnym, jak i technicznym (czy wypełnione ankiety są czytelne, nadają się do bezproblemow...

Marketing strategiczny

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2149

Analiza rynku: Zmienne niezależne: czynniki podstawowej warstwy otoczenia: liczba i struktura ludności, wielkość i struktura dochodów, przepisy prawne, kierunki inwestycji, polityka monetarna i podatkowa. Zmienne zależne: elementy warunków rynkowych, które wynikają ze zwyczajów i życzeń konsumentó...

Metody oceny i prezentacji badań

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2051

Metody oceny i prezentacji badańWyniki badań nie stanowią wystarczającego źródła informacji bez ich szczegółowej analizy i prezentacji czyli przetworzenia danych. Metoda jaką zastosujemy przy prezentacji badania ma duży wpływ na decyzje jakie zostaną podjęte, dlatego każdy kto podejmuje się wykonani...

Badania marketingowe. Prezentacja. - Campus

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Słabe strony jednostki- Często kolejki są zbyt długie, co powoduje znużenie oczekiwania posiłek lub rezygnację z czekania na niego Większość studentów uważa ceny posiłków na stołówce jako zbyt wysokie do ich budżetu studenckiego, który przeznacza...

Badania marketingowe ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Kazimierz Baścik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2695

Prowadzący to dr Kazimierz Baścik. Liczy 6 stron. Dzięki treści notatki możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: podział kierunków metodologicznych, podejście pozytywistyczne, etapy projektu badawczego, podział zmiennych, jak przygotować ankietę, dane wtórne. ...