Wykład - Budowa kwestionariusza jako instrumentu pomiarowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Budowa kwestionariusza jako instrumentu pomiarowego - strona 1 Wykład - Budowa kwestionariusza jako instrumentu pomiarowego - strona 2

Fragment notatki:

BADANIA MARKETINGOWE - WYKŁAD 5
Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak
Budowa kwestionariusza jako instrumentu pomiarowego
Kwestionariusz - zbiór pytań zapisanych w określony sposób na kartkach papieru lub w formie elektronicznej w celu wywołania żądanych odpowiedzi
Rodzaje:
kwestionariusz ankietowy
kwestionariusz wywiadu
Funkcja kwestionariusza jest pomiar ilościowych i jakościowych cech badanych podmiotów
Cechy ilościowe  wiek, dochody, wydatki
Cechy jakościowe  motywy, postawy, preferencje, wiedza
Rozmiar - przyporządkowanie określonych symboli cechom mierzonych obiektów
Np.
Liczby: 0,1
Znaki: ♀, ♂
Nazwy: obieta, mężczyzna
Proces budowy kwestionariusza:
Określenie celu i problemu badawczego
Sformułowanie wstępnej listy pytań
Wstępne skalowanie odpowiedzi
Wstępne sprawdzenie
Konstrukcja kwestionariusza próbnego
Pomiar próby  Modyfikacje pozycji kwestionariusza

Przygotowanie ostatecznej wersji kwestionariusza
Kryteria selekcji wstępnej listy pytań:
czy pytanie jest niezbędne ?
czy respondent będzie rozumiał pytanie ?
czy respondent posiada odpowiednia wiedze i doświadczenie aby ustosunkować się do danej kwestii ?
czy respondent będzie pamiętał fakty z przeszłości, o które chcemy pytać ?
czy respondent będzie skłonny do udzielenia odpowiedzi ?
Reguły zadawania pytań:
w każdym pytaniu żądamy tylko jednej informacji
należy unikać pytań sugerowanych
należy unikać pytań o zabarwieniu emocjonalnym
należy unikać pytań o konstrukcji przysłówkowej pytanie powinno być, proste, zwięzłe, jednoznaczne
Rodzaje pytań:
pytania otwarte wymagające krótkich, szczegółowych odpowiedzi
pytania otwarte wymagające odpowiedzi o dłuższym charakterze narracyjnym
pytania zamknięte
dychotomiczne [tak, nie]
kafeteria dyzjunktywna - wybór tylko jednej odpowiedzi
kafeteria koniunktywna - wybór większej liczby odpowiedzi
półzamknięte, półotwarte
Zastosowanie pytań półotwartych:
w badaniach eksploracyjnych
gdy nie wiadomo jakiej odpowiedzi mogą udzielić respondenci
gdyby lista wariantów odpowiedzi była zbyt długa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz