Rodzaje pytań w badaniach marketingowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje pytań w badaniach marketingowych - strona 1

Fragment notatki:

Rodzaje pytań: zamknięte - zawierają gotowe odpowiedzi do wyboru, wyróżnia się alternatywy - umożliwia wybór jednej odpowiedzi z podanych oraz kafeterie - umożliwia wybór więcej niż jednej odpowiedzi; otwarte - umożliwiają swobodną wypowiedź respondentowi; półotwarte - oprócz odpowiedzi do wyboru umożliwiają respondentowi udzielenie własnej odpowiedzi poprzez zaznaczenie wariantu inny, inna, inne …….; wyróżnia się alternatywy - umożliwia wybór jednej odpowiedzi z podanych oraz kafeterie - umożliwia wybór więcej niż jednej odpowiedzi; specjalne : filtrujące - celem jest dotarcie do respondentów zdolnych i skłonnych do udziału w badaniu; buforowe - relaksujące, stosowane po serii trudnych lub kłopotliwych pytań; sprawdzające - celem jest sprawdzenie prawdomówności respondenta, np. zadaje się kilkakrotnie pytanie dotyczące tej samej kwestii w pewnych odstępach. Zasady budowy pytań: treść pytania - należy zastanowić się, czy dane pytanie jest niezbędne i czy dostarcza potrzebnych danych oraz czy respondent będzie zdolny i skłonny dokładnie na nie odpowiedzieć; w celu dotarcia do osób zdolnych do udzielenie potrzebnych informacji stosuje się pytania filtrujące, a pytania kłopotliwe umieszcza się na końcu kwestionariusza wykorzystując zasadę zaangażowania i zainteresowania respondenta w badanie;
formułowanie pytań - zdania powinny być jak najkrótsze i najprostsze, tzn. sformułowane tak, aby wszyscy respondenci zrozumieli jej jednakowo; jednoznaczność pytań osiąga się przez zwrócenie szczególnej uwagi na dobór odpowiedniego słownictwa, sugestywność i emocjonalność w zdaniu, bezpośredniość i pośredniość pytań, jednoznaczność zbioru alternatyw oraz punktu odniesienia; słownictwo powinno być dost9osowane do poziomu i rodzaju wykształcenia respondentów, a w przypadku grupy niejednorodnej do najniższego poziomu, unikać wyrazów specjalistycznych lub je objaśniać za pomocą ilustracji, przykładów; należy unikać pytań sugerujących odpowiedź, zawierających sformułowania zabarwione emocjonalnie (biedny, luksusowy - powodują automatyczna akceptacje lub jej brak); kwestionariusz powinien odpowiadać percepcji respondentów i uwzględniać ich poglądy na cechy poddane pomiarowi - układ odniesienia może wpłynąć na skłonność do udzielenia odpowiedzi;
kolejność pytań - ustalana powinna być przy uwzględnieniu punktu widzenia respondenta, pytania powinny tworzyć logiczna całość i ich kolejność powinna ułatwiać respondentowi przechodzenie od jednego do drugiego pytania; stosuje się zasadę przechodzenia od pytań ogólnych do szczegółowych oraz zasadę wzbudzania zainteresowania i zaufania w celu wzmożenia skłonności do udzielania odpowiedzi na kolejne pytania, a także zasadę stopniowego wyczerpywania tematu, czyli kolejne pytania w logicznym ciągu przechodzą od jednego zagadnienia do drugiego - pytania kontrowersyjne zamieszcza się na końcu kwestionariusza;


(…)

… kwestionariusza;
instrukcje kwestionariuszowe - wskazówki dla respondenta lub ankietera informujące o sposobie udzielania odpowiedzi (np. zaznacz odpowiedź krzyżykiem), wyjaśniające bliżej pytanie (jaki jest przybliżony dochód w rodzinie), kierujące uwagą respondenta (zanim Pan/Pani odpowie na poniższe pytanie proszę ponownie przejrzeć nasz list przewodni wyjaśniający).
Wstępna lista pytań z wstępnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz