Konspekt - Organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konspekt - Organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie - strona 1 Konspekt - Organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie - strona 2 Konspekt - Organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie
Wybór sposobu zorganizowania badań marketingowych w przedsiębiorstwie zależy od wielu czynników. Do podstawowych należą:
- wielkość przedsiębiorstwa i zróżnicowanie jego działań marketingowych;
- znaczenie badań marketingowych w przedsiębiorstwie;
- specyfika, częstotliwość i zakres zapotrzebowania przedsiębiorstwa na informacje;
- zakres i skomplikowanie wykorzystywanych metod badawczych. Badania marketingowe w przedsiębiorstwie mogą być zorganizowane w sposób:
- scentralizowany - jeden dział badań odpowiedzialny za wszystkie badania prowadzone w przedsiębiorstwie. Centralizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie oznacza bezpośrednie podporządkowanie komórki badawczej kierownictwu przedsiębiorstwa (np. dyrektorowi ds. marketingu), a realizowane przez nią funkcje odnoszą się do całości działań marketingowych przedsiębiorstwa. Tym samym komórka ta realizuje, oprócz innych prac badawczych, badania na potrzeby planowania strategicznego.
- zdecentralizowany - oznacza utworzenie odrębnych komórek badań w poszczególnych działach czy pionach firmy, w zależności od kryteriów kompetencyjnych przyjętych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, np. według podziału towarowego (grupy produktów), geograficznego (regiony zbytu) czy odnośnie do segmentów rynku (grup klientów). Każda z komórek badawczych ma wówczas zaspokajać zapotrzebowanie informacyjne menedżerów marketingu z danego pionu czy dziani.
- zintegrowana (mieszana, hybrydowa) organizacja badań marketingowych,
- zlecenie badań na zewnątrz.
Zalety i wady centralizacji oraz decentralizacji badań marketingowych
Centralizacja badań Zalety:
1. Możliwość efektywnej koordynacji i kontroli badań.
2. Możliwość pełnego i elastycznego wykorzystania kadry i wyposażenia.
3. Większa obiektywność wyników i użyteczność badań dla kierownictwa przedsiębiorstwa, zwłaszcza w zakresie planowania strategicznych działań marketingowych.
4. Wyższy prestiż badań marketingowych w przedsiębiorstwie.
5. Większe możliwości zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów.
6. Zasilanie komórki badań koncepcjami z różnych pionów przedsiębiorstwa.
7. Większe możliwości finansowe realizowania dużych projektów badawczych.
8. Łatwiejsze ewentualne zorganizowanie systemu informacji marketingowych. Wady:
1. Izolacja analityków od bieżących spraw i trudności.
2. Nadmierna koncentracja na ogólnych problemach firmy kosztem zagadnień dotyczących określonych pionów lub działów.


(…)

wywiady grupowe lub opracowujących testy projekcyjne. Etatowe zatrudnienie takich osób w przedsiębiorstwie zlecającym badania może nie być potrzebne ani uzasadnione ekonomicznie.
Koszty. W wielu przypadkach usługi badawcze wykonywane przez wyspecjalizowane firmy są tańsze niż gdyby takie samo badanie miała przeprowadzić własna komórka badawcza. Przyczyny takiego stanu rzeczy wynikają z ich specjalizacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz