Konspekt - Metody prezentacji wyników badań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3381
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konspekt - Metody prezentacji wyników badań - strona 1 Konspekt - Metody prezentacji wyników badań - strona 2 Konspekt - Metody prezentacji wyników badań - strona 3

Fragment notatki:


Sposoby prezentacji wyników badań


Podstawowym zadaniem badacza w ostatnim etapie badania jest zaprezentowanie wyników w taki sposób, aby były one dla odbiorcy ciekawe, wzbudzały zainteresowanie uczestników prezentacji. Wyróżnia się następujące formy prezentacji wyników badań: • prezentacja pisemna /główną formą prezentacji pisemnej jest raport/


 • prezentacja ustna


 • prezentacja łączona /ustna + pisemna/ Znaczenie prezentacji wyników badań


Prezentacja są jednym z najważniejszych etapów każdego badania z następujących powodów: • prezentacja (raport) jest faktycznym i materialnym produktem prac badawczych;


 • zaangażowanie kierownictwa w badania zazwyczaj ogranicza się do przeczytania raportu lub/i wysłuchania jego prezentacji i na tej podstawie ocenia całość przeprowadzonego badania;


 • decyzje podejmowane przez kierownictwo są w dużej części lub całkowicie determinowane prezentację;


 • decyzja kierownictwa o podjęciu badań w przyszłości zależy w znacznym stopniu od praktycznej przydatności wyników obecnie prezentowanych badań.


Konstrukcja układu treści raportu


Raport posiada określoną strukturę, która składa się z 3 zasadniczych części: I Wprowadzenie II Główna treść raportu III Zakończenie


Wprowadzenie -, ma ono zainteresować odbiorców raportu, we wprowadzeniu należy podać cel i problem badawczy, opisać sposób przeprowadzenia badań przedstawić opis struktury raportu. Wprowadzenie składa się z następujących elementów:


 • strona tytułowa - zawiera tytuł raportu, nazwiska badaczy, do kogo jest przeznaczony, stopień jawności, nakład oraz datę ukończenia raportu,

 • spis treści,

 • streszczenie wstępne - zawiera kwintesencję przeprowadzonego badania.


Główna treść raportu - jest zwykle podzielona na kilka części, co ułatwia odbiorcom przyswajanie informacji; składa się z następujących elementów:

 • metodyka badania - zawiera minimum danych o tym, w jaki sposób osiągnięto cel badania,

 • wyniki badań - zawiera opis pomiarów, analiz i wyników, często jest podzielony na kilka części problemowych opisujących określone cele badania,

 • ograniczenia - zawiera opis napotkanych trudności w trakcie badania.

 • Zakończenie - służy do wyliczenia i podkreślenia najważniejszych elementów raportu; składa się z następujących elementów:

 • wnioski - określane na podstawie osiągniętych wyników w świetle postawionych wcześniej celów badania,

 • zalecenia - dotyczące propozycji działań na podstawie sformułowanych wniosków,


(…)


…,


 • załączniki - zawierających szczegółowe elementy procesu badawczego np. szczegółowy plan
  doboru próby, wzór kwestionariusza ankietowego


Zasady konstruowania treści prezentacji pisemnej


Przy pisaniu raportu należy przestrzegać następujące zasady:


 • Pisanie w przystępnym stylu czyli dostosowanie terminologii do słownika odbiorców czyli dostosowanie treści do odbiorcy

 • Należy unikać stosowania terminów fachowych np. „
  poziom ufności" czy „rozkład asymetryczny", gdyż dla słuchaczy mogą one być niezrozumiałe. Jeśli już zachodzi taka potrzeba należy wyjaśnić to pojęcie.

 • Eliminacja zbytecznych szczegółów metodycznych

 • Stosowanie metod graficznych

 • Metody graficzne w raportach mają postać wykresów, tablic i rysunków. Spośród wszystkich wykresów najczęściej stosuje się wykresy kołowe, liniowe i słupkowe, warstwowe
  obrazkowe (piktogramy).


Stosowanie środków ułatwiających zapamiętywanie liczb:


 • szeregi liczbowe porządkować wg określonego kryterium;

 • w miarę możliwości używać wartości średnich lub też sumować wiersze czy też kolumny, dzięki czemu istnieje podstawa do porównywania poszczególnych wielkości;

 • jeśli to możliwe należy zaokrąglać wartości liczbowe w celu lepszego ich zapamiętania oraz przejrzystości (np. 2569…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz