Redakcja pomiaru danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Redakcja pomiaru danych - strona 1

Fragment notatki:

Redakcja pomiaru - polega na sprawdzeniu otrzymanych danych z punktu widzenia ich czytelności i dokładności. Zadaniem redaktora jest również naniesienie odpowiednich poprawek i uzupełnień w miejscach, gdzie jest to konieczne i możliwe. Redakcja jest również określana mianem weryfikacji formalnej i merytorycznej. Weryfikacja formalna - skupia się na sprawdzeniu zebranych danych pod względem czytelności i dokładności. Zdarzają się pytania bez odpowiedzi, niektóre pytania, a nawet całe strony mogą być pominięte przez przeprowadzającego wywiad lub respondenci świadomie odmawiają udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania, bądź w ogóle nie poddają się pomiarowi. Zapisy odpowiedzi w kwestionariuszu są czasami nieczytelne. Weryfikacja merytoryczna - polega na logicznej analizie uzyskanych danych i sprawdzeniu prawdomówności respondentów. Przykłady częstych błędów i braków: pomiary fikcyjne - świadome oszustwa dokonane przez osoby prowadzące pomiary;
błędne dane - dotyczą faktów, poprawki można nanieść, gdy inne dane są prawdziwe;
sprzeczności i niezgodności - np. twierdzi, ze dokonałby zakupu, podczas, gdy w innych pytaniach skrytykował produkt, bardzo nisko ocenił stopień użyteczności, itd.;
odpowiedzi niekompletne lub niejednoznaczne - odpowiedzi niejasne i nieczytelne czasami można uzupełnić, odpowiedzi niejednoznaczne są trudne do interpretacji i ewentualnej poprawy;
odpowiedzi nieadekwatne - odpowiedzi nie związane z tematem pytania;
brak odpowiedzi na jedno lub więcej pytań lub brak zgody respondent na przeprowadzenie pomiaru.
W niektórych przypadkach istnieje możliwość uzupełnienia braków w kwestionariuszu. Jest to możliwe tylko w sytuacjach, w których logiczna analiza innych odpowiedzi respondenta umożliwia odgadnięcie odpowiedzi, którą prawdopodobnie zaznaczyłby respondent. Metody nanoszenia poprawek i uzupełnień: nie należy usuwać danych oryginalnych, tylko z boku poprawić;
sprzeczne lub niezgodne dane odrzucić;
jeśli jest to możliwe wstawić dane szacunkowe;
w sprawach ważnych podejmuje się próbę ponownego kontaktu z respondentem.
Po zakończeniu procesu redakcji dane są klasyfikowane oraz zliczane w ramach poszczególnych klas według różnych kryteriów: ekonomicznych (tj.: ceny, wielkość sprzedaży i konsumpcji), demograficzne (tj.: zaludnienie, wiek, zawód), psychologicznych i socjologicznych. Klasyfikacja i zliczanie danych - segregowane danych według kryteriów zgodnych z celami badań:
w celu ułatwienia segregacji stosuje się statystyczne formularze zbiorcze, w których dane są gromadzone według przyjętych kryteriów klasyfikacyjnych;
korzyści z klasyfikacji - możliwość zastosowania ilościowych metod analizy danych jakościowych, dzięki czemu można porównać lub obliczyć tendencje;


(…)

…, w przypadku odpowiedzi otwartych, stanowiących surowy materiał najpierw należy je uporządkować, czyli sklasyfikować (poprzez uogólnienie danych szczegółowych) i wyskalować oraz zweryfikować merytorycznie.
W przypadku wykorzystywania komputera w badaniach konieczne jest kodowane i wprowadzenie danych na komputerowe nośniki danych.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz