Popyt, (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt, (sem IV) - strona 1

Fragment notatki:

Popyt- potrzeby indywidualne na rynku dzięki posiadanego fundamentowania nabywczego klienta.
Podział popytu ze względu na: 1 przedmiot popytu: -na produkty
-na usługi
-na pracę
-na pieniądze
2 przeznaczenie ( cel produktów)
-konsumpcyjny
- niekonsumpcyjny (produkcyjny , inwestycyjny)
3 zmienność popytu w czasie
-stały -rosnący
-malejący
- wahający się( sezono
4 wzajemne powiązanie popytu na poszczególne produkty:
komplementarny
-substytucyjny
5 rodzaj nabywców:
-konsumenci indywidualni
-konsumenci zbiorowi
-państwo
6 zakres popytu:
-nowy
-restrykcyjny
-globalny
-cząstkowy
7stopien i czas zaspokajania popytu:
-zaspokojony
-niezaspokojony
-odłożony
-na zapas
-utajony
-kształtujący się (nowy)
Uwarunkowania pojemności rynku: dochod i ceny
Dochody ludności dzięki którym potrzeby przekształcają się w popyt.
Dochody:
wynagrodzenia i inne dochody związane z pracą najemną
wynagrodzenia z działalności rolniczej
wynagrodzenia z tytułu własności (dywidendy. odsetki)
świadczenia społeczne, emerytalne, itp.
z pracy na własny rachunek
wolne zawody
Wpływ dochodów na popyt i pojemność rynku
dochody są źródłem finansowania bieżącej i przyszłej konsumpcji
Keynes - wzrost dochodów → maleje udział wydatków na konsumpcję, a wzrastają oszczędności
prawo Engla - wzrost dochodów → maleje procentowy udział wydatków na żywność, wzrasta na dobra trwałego użytku, a szczególnie na usługi; na odzież i obuwie nie ulega większym zmianom; stały udział procentowy na mieszkanie, światło, opał
Miernikiem wpływu dochodu na popyt jest elastyczność dochodowa popytu - określa sposób reagowania popytu na zmiany dochodu
Dochody a struktura wydatków:
Krzywe Engela(zależność pomiędzy wydatkami a dochodem) i krzywe Tornquista (nieliniowe zależności pomiędzy popytem a dochodem) (3 poziomy pomiaru popytu; artykuły niższego rzędu, pierwszej potrzeby, wyższego rzędu i luksusowe)
Model Allena-Bowley'a
Yjt - teoretyczny poziom wydatków na j-ty cel
f(Xi) - poziom dochodów na osobę
a - pilność potrzeb
b - elastyczność dochodowa wydatków
-Wraz ze wzrostem cen popyt maleje


(…)

… ze wzrostem cen popyt maleje
- w przypadku dóbr luksusowych , wyższego rzędu , pierwszej potrzeby i niższego rzędu popyt kształtuje się inaczej
Miernikiem wpływu cen na popyt jest elastyczność cen

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz