Pojemność rynku, potrzeby, (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojemność rynku, potrzeby, (sem IV) - strona 1 Pojemność rynku, potrzeby, (sem IV) - strona 2

Fragment notatki:

ANALIZA POJEMNOŚCI RYNKU
Analiza potrzeb - podstawowy wyznacznik pojemności rynku
Analiza strony popytowej- to analiza potrzeb, zakupów (spożycie), popytu.
Relacje między potrzebami, popytem a zakupem:
Potrzeby popyt ≥ zakup (spożycie)
Pojemność rynku - ilość dóbr i usług o właściwej strukturze i jakości, które przy danych cechach i dochodach mogą być sprzedane w określonym czasie i przestrzeni. Może dotyczyć wszystkich lub konkretnego segmentu.
O wielkości i pojemności rynku decydują:
potrzeby nabywców, dochody, ceny
pojemność rynku to taka struktura, która umożliwia zaspokojenie ustalonej przez konsumentów hierarchii potrzeb
nośnikami potrzeb są określone jednostki konsumujące (osoby) lub zużywające (zwierzęta, maszyny)
potrzeby są kategoria szersza od popytu. Nie ujawniają się znacznie na rynku z powodu braku siły nabywczej. Występuje autokonsumpcja .Są tez kategoria szersza od konsumpcji ponieważ mogą prezentować produkty jeszcze niewyprodukowane Potrzeby moją być
normowane - normy żywienia, zużycia - pomaga to liczyć globalne zapotrzebowanie
nienormowane (potrzeby wyższego rzędu, rozwoju)
Wyróżnia się 2 cechy potrzeb:
substytucyjność
komplementarność
Rozmiary i struktura rynku zależą od liczby jednostek konsumujących i zużywających.
Za 1 przyjmuje się konsumpcję danych dóbr mężczyzn powyżej 18 lat.
Relacje między potrzebami popytem a zakupem:
Potrzeby popyt zakup Potrzeba- odczuwamy brak czegoś, chęć posiadania czegoś wykreowana u nabywców w oparciu o warunki otoczenia w jakich funkcjonują.
Hierarchia potrzeb wg Maslowa:
5 Ego- samorozwoju i samorealizacji
4 uznania i szacunku (prestiż , pozycja)
3 społeczne (poczucie akceptacji , przynależności)
2 bezpieczeństwa 1 fizjologiczne
Zjawisko komplementarności- zjawisko uzupełniania się potrzeb
Wyróżnia się jednostki zużywające.
Funkcjonują normy - zależne np. od pracy fizycznej
Formy zaspokajania potrzeb ( potencjalnego popytu) Ludność konsumentów indywidualnych- potencjalny popyt ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz