Mikroekonomia - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: problem rzadkości, koszt alternatywny, wprowadzenie do gospodarki rynkowej, prawo popytu rynkowego.

MIKROEKONOMIA
Makroekonomia - zajmuje się gospodarką w skali makro
Potrzeba - stan odczuwania braku czegoś
Przyczyny ( źródła ) potrzeb:
organizm człowieka
środowisko przyrodnicze
środowisko społeczne
duchowe właściwości człowieka
życie gospodarcze ( produkcja, podział, wymiana, konsumpcja )
Podział - udział poszczególnych obywateli w całej masie dóbr i usług
Wymiana - akty kupna-sprzedaży
Konsumpcja - zużywanie dóbr
Cechy potrzeb:
obiektywne
nieograniczone pod względem rozwoju
ograniczone w swej pojemności w danym czasie
substytucyjne
komplementarne
zmieniają się w przestrzeni pod wpływem uwarunkowań społecznych
stale się odradzają
Środki zaspokajania potrzeb:
dobra wolne ( naturalne )
dobra gospodarcze ( są wynikiem działalności )- środki pracy ( budynki, urządzenia )- przedmioty pracy ( materiały itp. )
Problem rzadkości
Zapotrzebowanie = ilość dóbr które ludzie chcieli by posiadać w ciągu roku
Zdolność = ilość dóbr które ludzie są zdolni wytworzyć w ciągu roku
Koszt alternatywny - koszt utraconych korzyści ( utraconych możliwości, odmiennego wykorzystania zasobów )
Granica mocy produkcyjnej
Krańcowa stopa transformacji - jest to ilość jednostek jednego dobra z których należy zrezygnować aby zwiększyć produkcje drugiego dobra o jednostkę
Intensywna droga wzrostu gospodarczego - zwiększenie produkcji w wyniku zastosowania nowych ( lepszych ) technologii przy użyciu tej samej ilości zasobów
Elastyczna droga wzrostu gospodarczego - zwiększenie zasobów przy wykorzystaniu tej samej technologii
Możliwości
Poziomki
Truskawki
A
0
50
B
5
48
C
10
40
D
15
30
E
20
17
F
25
0
Koszt alternatywny wytworzenia kolejnych jednostek poziomek i truskawek
Poziomki
Truskawki
4
5
6
5
13
5
17
5
Analiza marginalna:
koszty marginalne ( KM )
korzyści marginalne ( ZM )
Zasady optymalizacji:
ZM > KM - rozwój działalności
ZM < KM - ograniczenie działalności
ZM = KM - optymalny poziom działalności
Zasada malejących korzyści materialnych - wraz ze wzrostem działalności gospodarczej rosną nasze korzyści całkowite a maleją korzyści marginalne


(…)


założenie pełnej mobilności czynników produkcji ( pełna swoboda wejścia i wyjścia z rynku)
brak konkurencji cenowej i pozacenowej
Konkurencja niedoskonała
Konkurencja monopolistyczna
wielu sprzedających i kupujących
produkty jednorodne posiadające bliskie substytuty
swoboda wejścia i wyjścia z rynku
założenie doskonałej informacji o rynku
konkurencja cenowa i pozacenowa
Oligopol
niewielka liczba…
… od drugiego
Zero - niezależne
Współczynnik elastyczności dochodowej popytu - miara procentowa zmiany wielkości popytu na dobro X w stosunku do procentowej zmiany dochodu konsumenta który przeznacza na zakup dobra X
- dobra podrzędne ( np. chleb ) - dobra luksusowe ( np. samolot ) - dobra podstawowe ( np. żywność ) - dobra naturalne ( np. odzież )
Założenia:
cena dobra jest niezmienna przy rosnącym dochodzie…
… elastyczna - podaż elastyczna - podaż jednostkowa - podaż nieelastyczna - podaż sztywna ( doskonale nieelastyczna )
Zadanie 1
Oblicz cenową elastycznośc popytu wiedząc, że wzrost ceny z 10 do 15 zł wywołał spadek popytu ze 100 do 50 sztuk
Zadanie 2
Kierownik produkcji w firmie A produkującej gumę do żucia planuje 20% wzrost cen. Jeżeli współczynnik elastyczności cenowej popytu wynosi 0,75…
… - relacja między ceną danego dobra lub usługi, a ich ilością, którą konsumenci mogą i chcą nabyć po określonej cenie przy założeniu niezmienności pozostałych zjawisk rynkowych
PRAWO POPYTU RYNKOWEGO
Zmiana ceny powoduje przesunięcia po tej samej krzywej popytu.
Zasada ceteris paribus (łac. w tych samych nie zmiennych warunkach) tzn. jeżeli rozpatrujemy wpływ jednego z czynników wszystkie inne pozostają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz