Badania marketingowe - strona 7

Badania marketingowe - Przedmiot i etapy - zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
 • dr Agnieszka Kasińska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2464

Badania marketingowe. Blok I Podstawy informacyjne decyzji marketingowych związek między informacją a decyzją struktura systemu informacji marketingowej (na egzaminie) źródła danych wtórne i pierwotne. Rola badań marketingowych w systemie informacji marketingowych Blok II Przedmiot i etapy b...

Europeistyka

 • dr inż. Henryk Kleta
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2149

badania marketingowe 1-co to jest ryzyko Ryzyko w języku naturalnym oznacza jakąś miarę/ocenę zagrożenia czy niebezpieczeństwa wynikającego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych, albo z możliwych konsekwencji podjęcia decyzji. Najogólniej, ryzyko jest wskaźnikiem stanu lub zdarzenia któ...

Badania marketingowe - notatki w wykładów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Anita Proszowska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1799

I. WPROWADZENIE Badania marketingowe to działalność polegająca na zdobywaniu danych o rynku i o konkurencji. Funkcją badań marketingowych jest dostarczanie informacji w celu wsparcia kierownictwa przedsiębiorstw w podejmowaniu trafnych decyzji. Badania marketingowe wiążą daną organizację z je...

Plan marketingowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Anita Proszowska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2261

Aspekty społeczno – ekologiczne realizowane przez firmę Fundusz Kropli Beskidu, którego celem jest wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony zasobów wodnych Beskidów, współpraca z WWF (Międzynarodowa Organizacja Ekologiczna) w...

Rynek, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

Rynek jako obiekt badan i segmentacja rynku Rynek stanowi podstawę funkcjonowania otwartej gospodarki, jest podstawą kreowania informacji, które służą podejmowaniu decyzji. Rynek jest to miejsce, gdzie dokonuje się transakcji kupna i sp...

Segmentacja rynku, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

Segmentacja rynku - podział wg określonych kryteriów na jednakowe grupy nabywców . Pozwala na określenie rynku docelowego, na określenie obszaru działania firmy, na tworzenie strategii marketingowej. Segment lub wybrane segmenty są obszar...

Skale pomiarowe w kwestionariuszu, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1519

Skale pomiarowe; skalowanie Dobór i przystosowanie odpowiednich skal do odpowiedzi na wszystkie pytania nazywa się cechowaniem kwestionariusza. Są 4 typy skal: nominalne: -najprostsze, nie pozwalają na wyliczanie średnich, porównań -sto...

Zbieranie danych pierwotnych pomiary, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Zbieranie danych pierwotnych- pomiary Pierwotne sondaże pośrednie: -ankiety - np. radiowa, telefoniczna, prasowa, komputerowa, pocztowa, telewizyjna, opakowaniowa, ogólna, bezpośrednia, audytoryjna. zalety ankiety: -najpopularniejsza -zapewnia

Badania marketingowe, dobór próby, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

Badania marketingowe mają na celu zebranie, zmierzenie, obserwację i analizę zjawisk rynkowych. Badania marketingowe służą podejmowaniu decyzji rynkowych różnych podmiotów. Podjęcie bowiem działalności gospodarczej związane jest bowiem zawsze z pewnym ryzykiem. Żeby odpowiednio rozpoznać szanse prze...

Informacja, sim, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Informacja powinna być: aktualna, wiarygodna, sprawdzona ,pełna, dokładna, trafna, ścisła, spójna zagregowana (lub zdezagregowana), czytelna, przekazywana w prostej, zrozumiałej formie. Celom zbierania takich informacji służy System Informacji Marketingowej. Luka info- różnica pomiędzy zasobem info...