Badania marketingowe - notatki w wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe - notatki w wykładów - strona 1 Badania marketingowe - notatki w wykładów - strona 2 Badania marketingowe - notatki w wykładów - strona 3

Fragment notatki:I. WPROWADZENIE
Badania marketingowe to działalność polegająca na zdobywaniu danych o rynku i o konkurencji.
Funkcją badań marketingowych jest dostarczanie informacji w celu wsparcia kierownictwa przedsiębiorstw w podejmowaniu trafnych decyzji.
Badania marketingowe wiążą daną organizację z jej rynkowym otoczeniem. Organizacja ta projektuje badania, gromadzi, analizuje i interpretuje dane, aby pomóc kierownictwu w zrozumieniu otoczenia, zidentyfikowaniu problemów i sprzyjających sytuacji oraz w rozwoju i przeprowadzaniu działań na określonych rynkach.
Badania marketingowe interesują teoretyków oraz praktyków z różnych dziedzin zarówno ekonomicznych jak i społecznych oraz technicznych

1. Przykłady historyczne:
Nowiny przekazywane na giełdach w średniowieczu i renesansie.
W połowie XIX wieku w USA prowadzono pierwsze badania opinii publicznej na temat kandydatów w wyborach lokalnych.
W 1879 zastosowano badania w postaci ankiety pocztowej.
W końcu XIX wieku zorganizowano po raz pierwszy stały dopływ informacji marketingowych od agentów handlowych.
W 1911 założono pierwszy dział badań marketingowych w amerykańskiej firmie wydawniczej.
Masowy rozwój badań marketingowych nastąpił po drugiej wojnie światowej.

8. Zasady prawidłowej budowy kwestionariusza
Pytania powinny dotyczyć faktów, które respondenci mogą sobie przypomnieć (5-6 lat temu mało pamiętamy).
Pytania powinny być zrozumiałe, jasne dla każdego respondenta ( nie stosować języka branżowego, specjalistycznego).
Nie należy wymagać uogólnień w odpowiedziach na pytania np. co ludzie myślą, co kobiety myślą itp.
Należy unikać pytań naprowadzających respondenta na oczekiwane przez organizatora badań odpowiedzi.

I. WPROWADZENIE
Badania marketingowe to działalność polegająca na zdobywaniu danych o rynku i o konkurencji.
Funkcją badań marketingowych jest dostarczanie informacji w celu wsparcia kierownictwa przedsiębiorstw w podejmowaniu trafnych decyzji.
Badania marketingowe wiążą daną organizację z jej rynkowym otoczeniem. Organizacja ta projektuje badania, gromadzi, analizuje i interpretuje dane, aby pomóc kierownictwu w zrozumieniu otoczenia, zidentyfikowaniu problemów i sprzyjających sytuacji oraz w rozwoju i przeprowadzaniu działań na określonych rynkach.
Badania marketingowe interesują teoretyków oraz praktyków z różnych dziedzin zarówno ekonomicznych jak i społecznych oraz technicznych
1. Przykłady historyczne:
Nowiny przekazywane na giełdach w średniowieczu i renesansie.
W połowie XIX wieku w USA prowadzono pierwsze badania opinii publicznej na temat kandydatów w wyborach lokalnych.
W 1879 zastosowano badania w postaci ankiety pocztowej.
W końcu XIX wieku zorganizowano po raz pierwszy stały dopływ informacji marketingowych od agentów handlowych.
W 1911 założono pierwszy dział badań marketingowych w amerykańskiej firmie wydawniczej.
Masowy rozwój badań marketingowych nastąpił po drugiej wojnie światowej.
2. Przykłady badań marketingowych:
identyfikacja potrzeb klientów,
system informowania kierownictwa,
komórki wczesnego ostrzegania,
obserwowanie stanów zewnętrznych i wewnętrznych,
system informacji strategicznej,
monitorowanie i wywiad gospodarczy.
Potrzeby informacyjne zależą od warunków w jakich podejmujemy decyzje.
Potrzeby te są małe w warunkach pewności, ponieważ wtedy łatwo określić prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń bez dodatkowych informacji.
W gospodarce rynkowej występuje zwykle niepewność w której trzeba podejmować decyzje.
Stopień ryzyka osiągni

(…)

… respondenci będą zaniżać lub zawyżać częstotliwość odpowiedzi
Wymagają one pracochłonnej analizy
Pytania zamknięte
Zawierają rozłączny i wyczerpany zestaw możliwych odpowiedzi. Pytania zamknięte są wygodne dla respondenta, który czyta odpowiedzi i nie musi się nad nimi długo zastanawiać. Ułatwiają też pracę ankietera.
Pytania półotwarte
Inaczej zwane półzamknięte - są to pytania zamknięte z ukrytym na liście…
… rynkowy kontrolowany
Metody symulacji
Metody ręczne
Metody komputerowe
Metody mieszane
V. METODY ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE W BADANIACH MARKETINGOWYCH
1. Metody ilościowe a metody jakościowe
Metody ilościowe
Metody jakościowe
odpowiada na pytanie „ile”
odpowiada na pytanie „co”, „jak”, „dlaczego”
narzędzie pomiaru kwestionariusz (pytania o ustalonej formie, przewaga pytań zamkniętych)
swobodny…
… w tygodniu
1 x w tygodniu
rzadziej
cukier
 
 
 
 
mąka
 
 
 
 
pieprz
 
 
 
 
Pytania sugerujące odpowiedź
czy zgadza się Pan/i, że firma XYZ produkuje wyroby dobrej jakości ?
czy proszek do prania Persil jest tak znakomity jak zawsze ?
Pytania klasyfikacyjne (metryczkowe)
płeć: kobieta mężczyzna
wiek respondenta (przedziały muszą być rozłączne)
status głowy gospodarstwa domowego:
wykształcenie
dochody…
… - znamy błąd, zakładamy go na wstępie
prosty dobór losowy stosujemy tylko wówczas gdy mamy operat
dobór losowy - przypadek losowy decyduje o tym, które jednostki zostają dobrane, każdy ma szansę
warstwowy (warstwy jednorodne)
polega na tym, że za nim będziemy losować dzielimy grupę na jednorodne warstwy np. gospodarstwa domowe według zamożności, czy ilości osób w rodzinie, a następnie dokonuje się wyboru…
… na tym, że struktura próby i jej parametry są inne niż te wielkości w populacji generalnej; ten typ błędu wyraża stopień reprezentatywność próby określonej za pomocą doboru losowego
błąd wyboru - zdarza się często przy nielosowym doborze próby i wyraża stopień reprezentatywności próby, określonej za pomocą metod doboru nielosowego w porównaniu z doborem losowym
błąd braku reakcji - gdy pewna część jednostek…
… uczestników
Ze względu na liczbę poruszanych tematów:
panele jednotematyczne zwane klasycznymi, ciągły pomiar jednej lub kilku cech jednocześnie w ciągu całego okresu utrzymywania panelu
panele wielotematyczne - omnibusy, mierzenie różnych cech w zależności od potrzeb informacyjnych
3. W panelu konsumentów podmiotem badań są:
zmiany indywidualnych wzorców konsumpcji oraz wzorców konsumpcji na określonych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz