Badania marketingowe - strona 6

Badania marketingowe - zagadnienia - metody projekcyjne

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1239

METODY PROJEKCYJNE *Rodzaj wywiadu standaryzowanego. Respondent oceniając takie cechy jak postawy, motywy, zachowanie się innych osób przypisuje im nieświadomie niektóre swoje cechy. *Respondent dokonuje podświadomie projekcji, czyli przeniesienia własnych cech na oceniane osoby lub rzeczy. *Ta nie...

Badania marketingowe przezentacja

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Na pytanie o markę posiadanego telefonu najwięcej ankietowanych, bo 40 % (20 os.) wybrało Nokie. Na drugim miejscu uplasował się Sony Ericsson z 18% (9os.), a kolejną najczęściej zaznaczaną odpowiedzią był Samsung, którego wybrało 16% (8os.) . 10%...

Badania marketingowe prezentacja - konkurencja

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Badania marketingowe to działalność polegająca na zdobywaniu danych o rynku i o konkurencji. Funkcją badań marketingowych jest dostarczanie informacji w celu wsparcia kierownictwa przedsiębiorstw w podejmowaniu trafnych decyzji. Badania marketingo...

Badania marketingowe - zakres, typy badań

 • Badania marketingowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3549

Jest to bardzo obszerna praca, składa się z 79 stron w formacie doc. W notatce znajdują się również schematy porządkujące treść merytoryczną pracy. W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: zakres i podstawy teoretyczno-mechaniczne badań, funkcje i struktura systemu informa...

Zasady tworzenia ankiety

 • Badania marketingowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 5446

W niniejszym dokumencie poruszone zostały takie zagadnienia jak: zalety i wady ankiet, cechy i rodzaje ankiet, ankieta pocztowa, ankieta prasowa, ankieta radiowa i telewizyjna, Ankieta opakowaniowa, ankieta audytoryjna, ankieta telefoniczna . Ponadto w treści notatki znajdują się takie pojęcia ...

Badania marketingowe - jakość usług komunikacyjnych oferowanych przez ...

 • Badania marketingowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 4130

W treści notatki poruszone zostały następujące treści: rozpoznanie rynku, komunikacja miejska, usługa, transport, wielkość przewozów wykonywanych komunikacją publiczną w skali całego kraju, metodologia badań, wyniki analiz, źródła wtórne, pytania i odpowiedzi, prezentacja wyników badań, badania ank...

Badania marketingowe - zagadanienia

 • Badania marketingowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3248

Dokładna tematyka notatki jest następująca: badania eksploracyjne, danymi wtórnymi zewnętrznymi są, do metod prognozowania zaliczamy, informacja, jaka jest różnica między formą pomiaru a metodą pomiaru, stopień ryzyka i niepewności, badania eksploracyjne, proces podejmowania decyzji, obserwacje, ba...

Badania marketingowe jako system informacji o rynku

 • Badania marketingowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 4102

Praca dotyczy badań marketingowych jako systemu informacji o rynku. Dokument ma 36 stron i porusza zagadnienia takie jak: badania rynku i sprzedaży, badania przedsiębiorstwa i działalności gospodarczej, badania produktu, badania reklamy, badania cen, badania dystrybucji, badania otoczenia działalno...

Badanie marketingowe - zainteresowania muzyczne

 • Badania marketingowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2226

Dokument zawiera badania opinii publicznej dotyczące zainteresowań muzycznych mieszkańców Ostrowa Wlkp. i oceny życia muzycznego w mieście. W dokumencie można spotkać się z takimi zagadnieniami jak: metody badań marketingowych, char...

Badania marketingowe - Rewolucja przemysłowa

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Przedmarketingowe koncepcje kierowania firmą: produkcyjna- Związana jest z rewolucją przemysłową, przedsiębiorstwo koncentruje się na masowej produkcji, minimalizacji kosztów produkcji i dystrybucji. Ustalenie przystępnych cen produktów, poszerzen...