Badania marketingowe - zakres, typy badań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3549
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe - zakres, typy badań - strona 1 Badania marketingowe - zakres, typy badań - strona 2 Badania marketingowe - zakres, typy badań - strona 3

Fragment notatki:

Jest to bardzo obszerna praca, składa się z 79 stron w formacie doc. W notatce znajdują się również schematy porządkujące treść merytoryczną pracy.

W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: zakres i podstawy teoretyczno-mechaniczne badań, funkcje i struktura systemu informacji rynkowej, koncepcja podsystemu informacji, King, przykłady ryzyka i możliwości jego zmniejszenia, proces badania marketingowego. Ponadto w treści dokumentu znajdują się również opracowania takich tematów jak: proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, decyzje strategiczne, decyzje operacyjne, metody projektowania badań, wielkości próby, dobór losowy, dobór systematyczny. Dalej opisane zostały metody doboru próby: warstwowy dobór próby, wielostopniowy dobór losowy, wielofazowy dobór losowy, dobór nielosowy, dobór jednostek typowych, dobór kwotowy, metoda eliminacji, metody określania pola badawczego na podstawie źródeł wtórnych.
Oprócz tego w pracy poruszone zostały zagadnienia: metody budowy mierników, instrumenty pomiarowe, cechy gospodarstwa domowego, pomiar źródeł wtórnych i pierwotnych, klasyfikacja instrumentów pomiarowych, konstrukcja kwestionariusza. Podane zostały także przykłady kwestionariusza. Ponadto w notatce opisane zostały też takie tematy jak: skale pomiarowe, metryczka, skala nominalna, skala porządkowa, skala semantyczna, skala Stapela, analiza profilowa, skala podziałowa, skala stosunkowa, skale wielowymiarowe. W dalszej części notatki opisane zostały pojęcia: badania segmentacyjne, kryteria segmentacji rynku, badania postępowania klientów, metody określania strategii rozwojowych, normatywne strategie firmy.

WSTĘP
Marketingowe badania rynku to działalność polegająca na określaniu potrzeb, kształtowaniu produktu i jego promocji. Tworzenie i utrzymywanie popytu na wytworzone przez nas towary, i ustalanie polityki rynkowej. Finansowaniu i kredytowaniu działań związanych z przemieszczaniem towarów. Jest to szerokie zagadnienie ale bardzo ciekawe, ponieważ z marketingowymi badaniami rynku spotykamy się na co dzień. W swojej pracy skupię się na przedstawieniu tych badań.
Pierwszy rozdział pracy jest tłem dla tematu właściwego. Poświęcony jest zakresowi i podstawą teoretyczno-metodycznym badań. Drugi rozdział ukazuje funkcje i strukturę systemu informacji rynkowej (marketingowej). Następne rozdziały przedstawiają przykłady ryzyka i możliwości jego zmniejszania na podstawie informacji z badań, procesów badań marketingowych. Przedstawię też wybrane metody stosowane w fazie przygotowań i pomiaru zjawisk rynkowych. Dzięki licznym przykładom temat zostanie ciekawiej przedstawiony.
ROZDZIAŁ 1
ZAKRES I PODSTAWY TEORTYCZNO- MECHANICZNE BADAŃ
Badania rynku mają długą historie. Decyzje podejmowane w warunkach niepewności odznaczają się, bowiem małą skutecznością, jeśli nie są oparte na informacjach. Od najdawniejszych czasów informacje te dotyczyły klientów, konkurentów, możliwości i zasobów przedsiębiorstwa. Przez długi czas preferowano informacje o decyzjach klientów, co nie znaczyło jeszcze, że decyzje przedsiębiorstw były podporządkowane życzeniom odbiorców. Z czasem życzenia te były coraz dokładniej badane, przy jednoczesnej obserwacji konkurentów. Od mniej więcej trzydziestu lat można wyraźnie obserwować, że podstawy decyzji rynkowych składają się z systemu informacji o kliencie, konkurencji, zasobach i możliwościach przedsiębiorstwa.
Takie przygotowanie decyzji przedsiębiorstwa przyjęto nazwę marketingowych badań rynku. Podobnie te ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz