Badania marketingowe - zagadnienia - metody projekcyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe - zagadnienia - metody projekcyjne - strona 1 Badania marketingowe - zagadnienia - metody projekcyjne - strona 2 Badania marketingowe - zagadnienia - metody projekcyjne - strona 3

Fragment notatki:

METODY PROJEKCYJNE *Rodzaj wywiadu standaryzowanego. Respondent oceniając takie cechy jak postawy, motywy, zachowanie się innych osób przypisuje im nieświadomie niektóre swoje cechy. *Respondent dokonuje podświadomie projekcji, czyli przeniesienia własnych cech na oceniane osoby lub rzeczy. *Ta nieświadoma projekcja spowoduje, że wypowiedzi respondenta są w miarę obiektywne. Dzięki temu badacz może przeprowadzić pomiar cech, głównie psychicznych, które byłoby trudno ujawnić w inny sposób. *wyróżnia się cztery grupy metod:
1. Metody skojarzeń *swobodnych
*kontrolowanych
2. Metody uzupełnień *zdań
*krótkich opowiadań
3. Metody wyobrażeń 4. Metody konstrukcji *testy rysunkowe (balonowe)
*testy obrazkowe
ŹRÓDŁA: źródła pierwotne *pozyskiwanie informacji trwa dłużej i jest droższe, mają przewagę, że są aktualniejsze od wtórnych i odpowiadają wprost na takie pytania, które nas interesują
Źródła wtórne (wewnętrzne) *statystyka obrotów - dział księgowości, sprzedaży
*statystyka zleceń - dział sprzedaży (kto zamawia, ile)
*rachunek kosztów i wyników
*kartoteka klientów
*korespondencja klientów
*sprawozdania agentów firmy, zaopatrzenia i obsługi klienta
Źródła wtórne (zewnętrzne) *rocznik statystyczne (ogólny)
*rocznik statystyczny województw
*informacje statystyczne miesięczne, kwartalne
*opracowania statystyczne (handel zagraniczny)
*publikacje specjalistyczne GUS (np. Wyniki Spisu Powszechnego)
*publikacje organizacji, zrzeszeń, związków
*budżety gospodarstw domowych
*badania rachunkowości rolnej
*publikacje instytutów naukowych (PAN)
*publikacje w masmediach
*katalogi (MTP, POLAGRA)
*CBOS
*agencje badań marketingowych (PENTOR , PRESTO)
*REGON - mówi o firmach
*PESEL - mówi o osobach
*książka telefoniczna
*panorama firm
Metody doboru próby Metody losowe - znamy błąd, zakładamy go na wstępie *prosty dobór losowy stosujemy gdy mamy operat
- dobór losowy - przypadek losowy decyduje o tym, które jednostki zostają dobrane, każdy ma szansę
*warstwowy (warstwy jednorodne)
-polega na tym, że za nim będziemy losować dzielimy grupę na jednorodne warstwy np. gospodarstwa domowe według zamożności, czy ilości osób w rodzinie, a następnie dokonuje się wyboru w każdej warstwie proporcjonalnie do liczebności
*zespołowy polega na losowaniu całych zespołów jednostek (np. zespołu ulic danego miasta, zespołu mieszkańców danego bloku, zespołu klatki) a nie pojedynczych jednostek


(…)

… są w kwestionariuszu w taki sposób, żeby najpierw pojawiały się pytania ogólne, a następnie coraz bardziej szczegółowe i wymagające większego namysłu respondenta.
SKALE POMIAROWE
*skala nominalna - polega na nadawaniu etykietek interesującym nas obiektom; nie wartościuje ich ani nie porządkuje, jedynie przypisuje je do określonych kategorii; umożliwia stwierdzenie różnic lub równości między mierzonymi cechami -lubię lody
-nie lubię lodów
*skala porządkowa - organizuje obiekty zgodnie z natężeniem mierzonej cechy; dowiadujemy się, że o kolejności obiektów oraz o ich pozycji względem siebie i mierzonej cechy, umożliwia uporządkowanie badanych cech obiektu
-bardzo lubię lody
-lubię lody
-nie lubię lodów *Odmiany:
-jednobiegunowe - dwubiegunowe,
-stopniowe - ciągłe.
*skala interwałowa - przedziałowa - umożliwia…
… w tygodniu
1 x w tygodniu
rzadziej
cukier
 
 
 
 
mąka
 
 
 
 
pieprz
 
 
 
 
Orientacje firm:
orientacja marketingowa - osiągniecie celów organizacji zależy od określenia potrzeb i pragnień rynków docelowych oraz dostarczenia im oczekiwanych korzyści w sposób skuteczniejszy i sprawniejszy niż konkurenci. Krótko mówiąc, firma tworzy produkty pod rynek.
orientacja produktowa - pogląd gdzie przyjmuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz