Badania marketingowe - strona 5

Badania marketingowe wykład prowadzenie badań

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

III. BADANIA MARKETINGOWE - PROWADZENIA BADAŃ W badaniach marketingowych poszukuje się odpowiedzi na trzy rodzaje pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności - co jest? pytania o cechy (właściwości) stwierdzanych zjawisk i procesów - jakie to jest?, co stwierdzono? pytania o przyczyny (z...

Badania marketingowe wykład źródła informacji marketingowej

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1232

IV. ŹRÓDŁA INFORMACJI MARKETINGOWEJ Źródła informacji źródła wtórne są tanie i szybkie źródła pierwotne pozyskiwanie informacji trwa dłużej i jest droższe, mają przewagę, że są aktualniejsze od wtórnych i odpowiadają wprost na takie pytania, które nas interesują zewnętrzne wewnętrzne najtańsze, n...

Badania marketingowe wykład- wywiady

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1190

VIII. WYWIAD 1. Wywiady bezpośrednie dzielą się na: indywidualne - osobiste grupowe 2. Wszystkie rodzaje wywiadów charakteryzują się dwiema cechami takimi jak: stopień standaryzacji wywiadu: całkowicie niestandaryzowane, czyli swobodne standaryzowane - zwane także wywiadami kwestionariuszowymi...

Badania marketingowe wykład V- metody ilościowe i jakościowe

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

V. METODY ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE W BADANIACH MARKETINGOWYCH 1. Metody ilościowe a metody jakościowe Metody ilościowe Metody jakościowe odpowiada na pytanie „ile” odpowiada na pytanie „co”, „jak”, „dlaczego” narzędzie pomiaru kwestionariusz (pytania o ustalonej formie, przewaga

Badania marketingowe wykład VI- instrumenty pomiarowe

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

VI. INSTRUMENTY POMIAROWE 1. Klasyfikacja instrumentów pomiarowych Rodzaj instrumentu Nazwa instrumentu Przykład zastosowania instrumentu Instrumenty naturalne (zmysły) Wzrok, słuch Metody obserwacji, studiowanie i wybór danych ze źródeł wtórnych Wzrok, smak, węch, dotyk Degustacje, oceny ...

Badania marketingowe wykład VII- ankiety

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1953

VI ANKIETY 1. Ankieta to zbieranie informacji poprzez dopytywanie ułatwia prowadzenie wywiadu bez niej ankieter mógłby pominąć ważne pytania, źle je sformułować, respondent mógłby pogubić się we własnych odpowiedziach; sprawia, że wywiad jest interesujący ankieta prowadzi respondenta od zagad...

Badania marketingowe wykład VIII- metody panelowe

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

VII. METODY PANELOWE Panel - próba osób, gospodarstw domowych czy instytucji, na której bez przerwy lub w określonych odstępach czasu przeprowadza się badanie empiryczne za pomocą ankiet lub wywiadu. Panel w badaniu marketingowym to stała grupa osób, która zgadza się na dostarczenie danych w okre...

Badania marketingowe wykład- rodzaje pytań

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

IX. RODZAJE PYTAŃ Dotyczące zachowań: są to pytania „co”, „kiedy”, „jak” ogólnie mówiąc dotyczą one faktów można je wykorzystać do ustalenia wielkości rynku, udziałów w rynku, określenie poziomu wiedzy konsumentów o produktach, stanie posiadania, przewidywanych zamierzeniach itp. Dotyczące post...

Badania marketingowe wykład- dobór próby badawczej

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

XII. DOBÓR PRÓBY BADAWCZEJ 1. Korzyści z doboru próby: Oszczędza czas. Oszczędza pieniądze. Zwiększa dokładność oraz wiarygodność wyników. Ułatwia prowadzenie badań związanych z koniecznością wypróbowania produktu. 2. Proces doboru próby:...

Badania marketingowe wykład- skale pomiarowe

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1652

XIII. SKALE POMIAROWE skala nominalna - polega na nadawaniu etykietek interesującym nas obiektom; nie wartościuje ich ani nie porządkuje jedynie przypisuje je do określonych kategorii; umożliwia stwierdzenie różnic lub równości między mierzonymi cechami lubię lody nie lubię lodów skala porządkow...