Badania marketingowe - jakość usług komunikacyjnych oferowanych przez MPK

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 4130
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe - jakość usług komunikacyjnych oferowanych przez MPK - strona 1 Badania marketingowe - jakość usług komunikacyjnych oferowanych przez MPK - strona 2 Badania marketingowe - jakość usług komunikacyjnych oferowanych przez MPK - strona 3

Fragment notatki:

W treści notatki poruszone zostały następujące treści: rozpoznanie rynku, komunikacja miejska, usługa, transport, wielkość przewozów wykonywanych komunikacją publiczną w skali całego kraju, metodologia badań, wyniki analiz, źródła wtórne, pytania i odpowiedzi, prezentacja wyników badań, badania ankietowe, analiza jakości usług komunikacyjnych i inne.

Jakość usług komunikacyjnych oferowanych przez MPK
SPIS TREŚCI:
Wprowadzenie
1.1. Cel badań.............................................................................3
1.2. Rozpoznanie rynku..............................................................3
Część główna
2.1. Metodologia badań...............................................................7
2.2. Wyniki analiz.......................................................................8
2.3. Trudności i ograniczenia....................................................28
Zakończenie
3.1.Wnioski i zalecenia..............................................................29
Bibliografia...................................................................................30
Załączniki ...................................................................................31
CZĘŚĆ I WPROWADZENIE
CEL BADAŃ
Badania ankietowe zostały przeprowadzone i opracowane przez
Studentów 3 - ego roku Wydziału Zarządzania i Marketingu w ramach programu przedmiotu " Badania Marketingowe ".
Celem badań było przeprowadzenie analizy jakości usług komunikacyjnych oferowanych przez dębickie MPK na terenie miasta Dębica.
ROZPOZNANIE RYNKU
Usługa jest działalnością dotyczącą ekonomicznej aktywności w zakresie
transportu, bankowości, turystyki, telekomunikacji, doradztwa, działalności rozrywkowej. Wytwory te aktywności są konsumowane po ich uzyskaniu w przeciwieństwie do dóbr ekonomicznych o charakterze bardziej materialnym. Działalności usługowe prowadzące do intensyfikacji pracy wytwórczej nabierają znaczenia na krajowym oraz międzynarodowym rynku.
Jedną ze świadczonych usług jest transport, który to jest procesem produkcyjnym, poprzez który ludzie w warunkach ograniczonych zasobów dokonują przemieszczania osób, rzeczy i energii w przestrzeni, po to, aby zaspokoić swoje różnorodne potrzeby i pragnienia.


(…)

… dotyczących jego danych personalnych. Z 14 pytań 13 stanowią pytania zamknięte i jedno pytanie jest pytaniem otwartym.
Do pytania piątego zastosowaliśmy jego skalę sematyczną, do szóstego i dziewiątego skalę pozycyjną, natomiast do siódmego Stapela i do dziesiątego skalę graficzną.
Rolę pytania filtrującego pełni pierwsze, natomiast pytanie 13 jest pytaniem kontrolnym.
WYNIKI ANALIZ
PYTANIE 1.- Czy korzysta…
… Marketingowe" PWN Warszawa 1993"
Flis M. "Problemy ekonomiki transportu"2/1996 Warszawa
Encyklopedia PWN
Panorama firm 95/96
Krawczyk A. "Problemy ekonomiki transportu" 4/1995 Warszawa
Materiały własne (WUS oraz MPK)
Uchwała Rady Ministrów
ZAŁĄCZNIKI
A N K I E T A
PYTANIE 1.- Czy korzysta Pan(i) z usług komunikacyjnych MPK w Dębicy ?
1 - tak 25
2 - czasami 4 3 - rzadko 1
4 - nie 0
Jeżeli wybrał…
… tendencje spadkową korzystania z usług komunikacji miejskiej jak i przewozów komunikacji międzyosiedlowej. Rezygnacja z korzystania usług komunikacji miejskiej jest zjawiskiem niekorzystnym, ponieważ przejmowanie dużej części tych przewozów przez motoryzację indywidualną zwiększa zakres jej negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i bytowe człowieka. Rola transportu samochodowego w systemie…
… niepełnosprawnych istnieją specjalnie oznaczone na rozkładach jazdy kursy dla inwalidów.
Na terenie miasta oraz wyżej wymienionych gminach dębickie MPK posiada wyłączność na przewozów pasażerów, w związku z czym występuje brak zagrożeń ze strony konkurencji.
MPK świadczy usługi w zakresie:
badania techniczne autobusów i samochodów ciężarowych (ruch krajowy i
zagraniczny)
naprawy gwarancyjne autobusów i samochodów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz