Badania marketingowe jako system informacji o rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 4102
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe jako system informacji o rynku - strona 1 Badania marketingowe jako system informacji o rynku - strona 2 Badania marketingowe jako system informacji o rynku - strona 3

Fragment notatki:

Praca dotyczy badań marketingowych jako systemu informacji o rynku. Dokument ma 36 stron i porusza zagadnienia takie jak: badania rynku i sprzedaży, badania przedsiębiorstwa i działalności gospodarczej, badania produktu, badania reklamy, badania cen, badania dystrybucji, badania otoczenia działalności przedsiębiorstwa. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: procedura badań marketingowych, dane wtórne, dane pierwotne, testowanie narzędzi badawczych, proces badania marketingowego, podstawowe źródła i rodzaje badań marketingowych, rodzaje badań marketingowych, kwestionariusz, budowa kwestionariusza, pytania otwarte, organizacja badań, pytania zamknięte. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: skala Likerta, skala zróżnicowania semantycznego,skala znaczenia, pytania zamknięte typu kafeteria, pytania zamknięte dychotomiczne, skala rangowa, skala rangowa Thurstone, pytanie otwarte nieustruktualizowane. Notatka zawiera także informacje dotyczące zagadnień takich jak: test słowno- skojarzeniowy, test uzupełnienia zdań, bateria do badania postaw, test uzupełnienia opowiadania, test balonowy, tematyczny test apercepcyjny, test werbalno - wyobrażeniowy, urządzenia mechaniczne, znaczenie informacji rynkowej, system informacji marketingowej. Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: informacja ze źródeł pierwotnych, obserwacja, wady, zalety, rodzaje obserwacji, badania wywiadowczo-ankietowe, badania eksperymentalne, informacja ze źródeł wtórnych, zalety danych wtórnych, wady danych wtórych.

BADANIA MARKETINGOWE JAKO SYSTEM INFORMACJI O RYNKU
SPIS TREŚCI
Wstęp Wstęp
Badania marketingowe można określić jako „... zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania, analizowania i interpretowania informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji marketingowych”. Badania marketingowe pozwalają:
na sformułowanie właściwej strategii rynkowej przedsiębiorstwa,
rozwiązywać bieżące problemy firmy,
na kontrolę i ocenę dotychczasowej działalności rynkowej przedsiębiorstwa.
Najważniejszym elementem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku jest stałe wykorzystywanie informacji. Każda decyzja marketingowa powinna opierać się na rzetelnych informacjach dotyczących szeroko rozumianego otoczenia zewnętrznego, nabywców, konkurencji i pozycji przedsiębiorstwa na rynku, gdyż w przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia błędu.
W wielu sytuacjach decyzyjnych należy skorzystać nie tylko z bieżąco zebranej informacji, ale także przeprowadzić badania marketingowe rozwiązujące specyficzne problemy. Badania dostarczają nam danych, które po szczegółowej analizie i interpretacji dają nam odpowiedzi n zadane pytanie. To właśnie dzięki badaniom marketingowym możemy dowiedzieć się jakie są potrzeby naszych klientów i czy można je zaspokoić w sposób godzący satysfakcję nabywcy z interesem gospodarczym.
Rozdział 1 opisuje system badań marketingowych, obszar ich działania, procedurę, a także podstawowe źródła i instrumenty. Rozdział 2 pracy mówi o systemach informacji pierwotnych i wtórnych oraz ich znaczeniu na rynku.
W powyższej pracy opierano się na fachowej liter
ROZDZIAŁ I
SYSTEM BADAŃ MARKETINGOWYCH
1.1. Obszar badań marketingowych
Badania marketingowe mają przede wszystkim aspekt praktyczny związany z podejmowaniem decyzji rynkowych. Ten praktyczny aspekt badań powoduje konieczność uwzględniania różnych obszarów problemowych w procesie projektowania badań marketingowych. Istnieje wiele prób ok

(…)

… i pozwala on gromadzić informacje na temat stosunkowo dużej grupy respondentów;
badania wywiadowczo-ankietowe o strukturze otwartej i ukrytym celu badań (techniki projekcyjne: test skojarzeń siłowych, test wyobrażeniowy, test percepcji tematycznej, test uzupełnień zdań, bateria do badania postaw, test balonowy). Przy pomocy tego rodzaju badań możemy badać motywy postępowania nabywców;
badania wywiadowo…
… reprezentacyjne (badania ankietowe, wywiady, obserwacje, testy psychologiczne);
badania przyczynowe, w których dominującą rolę odgrywa eksperyment służą do odkrycia związków przyczynowo-skutkowych między zjawiskami. Tego typu badania stosuje się wtedy, gdy zależy badaczowi na odzwierciedleniu np.: wpływu obniżki cen na popyt, wpływu promocji na obroty w firmie. Popularnym zastosowaniem badań przyczynowych…
…;
dostarczanie wiedzy o otoczeniu.
Przedstawiony zbiór zadań sytemu informacji marketingowej jednoznacznie wskazuje na ścisły związek procesów decyzyjnych z procesami informacyjnymi. Zgodnie z teorią informacji procesy decyzyjne są pierwotne i do nich dostosowywane są procesy informacyjne. Widać z tego, że procesy decyzyjne w sposób naturalny wyznaczają strukturę procesów informacyjnych. Do głównych zadań…
… się tak właśnie zachowują itd.
1.4.2. Urządzenia mechaniczne
audiometr - pozwala rejestrować oglądalność poszczególnych reklam telewizyjnych,
tachistoskop - urządzenie generujące różne bodźce i mierzące ich wpływ na respondenta przez pomiar ruchu gałek ocznych,
galwanometr - mierzący siłę zainteresowania i emocji związanych z daną reklamą lub sytuacją,
pupilometr - urządzenie mierzące zmiany w ramionach źrenic ocznych…
…;
pozwalają przetestować instrumenty marketingowe w warunkach rynkowych (zwłaszcza w przypadku eksperymentu rynkowego).
Wady:
jest to jedno z najdroższych rodzajów badań marketingowych;
czasochłonne;
problemy metodologiczne związane z organizacją eksperymentu;
wysokie wymagania zawodowe stawiane osobom organizującym i prowadzącym eksperyment.
Wymiary (rodzaje) badań eksperymentalnych:
eksperyment
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz