Informacja, sim, (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Informacja powinna być: aktualna, wiarygodna, sprawdzona ,pełna, dokładna, trafna, ścisła, spójna zagregowana (lub zdezagregowana), czytelna, przekazywana w prostej, zrozumiałej formie. Celom zbierania takich informacji służy System Informacji Marketingowej.
Luka info- różnica pomiędzy zasobem info posiadanej a potrzebnej
SIM- można określić jako wzajemne oddziaływującą strukturę ludzi , oceniana , rozdzielania urządzeń, procedur inf na użytek środków decyzyjnych w przedsiębiorstwie
Cel- zwiększenie szybkości analizy problemu-dostarcza info o otoczeniu-pozwala wyeliminować błędne decyzje
Przyczyny gromadzenia informacji
-pozwala mierzyć rezultaty działania
-wzmacnia wiarygodność reklamy
-wspomaganie decyzji
-zwiększanie efektywności działania
-osiągnięcie pozycji konkurencyjnej
-redukowanie ryzyka
-monitorowanie otocznia
-koordynowanie strategii
System informacji marketingowej a proces podejmowania decyzji
System informacji marketingowej
Rodzaje informacji marketingowej
wewnętrzne - ewidencja sprzedaży i zapasów, rejestry zamówień, ewidencja kosztów, bilans, raporty roczne, korespondencja klientów, wyniki targów, wystaw,
zewnętrzne - obserwacje konsumentów (sprzedaż, koszty, ceny), prasa, zachowania konsumentów na rynku, warunki otoczenia (ekonomiczne, prawne, organizacyjne)
pierwotne - gromadzone dzięki realizacji badań marketingowych (np. ankiety) dla określonych celów
wtórne - dostępne w postaci gotowych materiałów, np. publikacje statystyczne, banki danych, prasa fachowa, informacje z massmediów, informacje wewnątrzzakładowe.
operatywne - stale gromadzone i wykorzystywane w bieżących decyzjach
specjalne - doraźnie zbierane dla określonych potrzeb
dotyczące przeszłości, teraźniejszości, przyszłości (prognostyczne)
krajowe - opracowania statystyczne, raporty krajowych urzędów, ministerstw, stowarzyszeń przedsiębiorców, dziennik ustaw
zagraniczne - opracowania urzędów i organizacji międzynarodowych (UE, Międzynarodowego Funduszu Walutowego) czasopisma zagraniczne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz