Rynek, (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek, (sem IV) - strona 1 Rynek, (sem IV) - strona 2

Fragment notatki:

Rynek jako obiekt badan i segmentacja rynku
Rynek stanowi podstawę funkcjonowania otwartej gospodarki, jest podstawą kreowania informacji, które służą podejmowaniu decyzji.
Rynek jest to miejsce, gdzie dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży towarów za pośrednictwem pieniądza.
Rynek jest to ogół stosunków wymiennych między sprzedającymi (tworzą stronę podażową) a kupującymi (popyt).
Rynek to proces za pomocą którego kupujący i sprzedający ustalają co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach.
Rynek to układ trzech sprzężonych ze sobą kategorii ekonomicznych: podaż, popyt i cena
Struktura rynku:
podmiotowa - tworzą ją wszyscy sprzedający i kupujący, np. klienci indywidualni, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo. Związki między podmiotami na rynku oparte są na zasadzie formalnej równorzędności. przedmiotowa - ogół oferowanych produktów reprezentujących podaż, oraz zbiór potrzeb i funduszy reprezentujących popyt.
przestrzenna - rozmieszczenie w przestrzeni podmiotów które tworzą ofertę rynkową dóbr i usług oraz rozmieszczenia przestrzennego klientów.
Dostawcy Producenci pośrednicy konsumenci
negocjacje
-przepływ produktów
aktywizacja sprzedaży
inf rynzkowa
Infrastruktura rynku
Transakcje kupna i sprzedaży odbywają się za pomocą różnych instytucji, które tworzą infrastrukturę, np. banki, instytucje ubezpieczeniowe, firmy konsultingowe, ośrodki badania rynku, giełdy (pieniężne, towarowe - dotyczą dóbr masowych), państwo. Cechami powiązań między uczestnikami rynku są różne procesy.
Mechanizm rynku (rynkowy): (jest tylko jeden)
Jest to ekonomiczny mechanizm samoregulacji opartej na prawie popytu i podaży. Składają się na niego zależności i sprzężenia przyczynowo-skutkowe pomiędzy popytem a podażą i ceną. Istnieją rozbieżności na rynku pomiędzy sprzedawcą a nabywcą - pogodzi ich cena równowagi.
Współzależność między elementami rynku
Podaż  cena  popyt
Rodzaje rynku
wg kryterium przedmiotowego:
dóbr, usług, pracy, kapitałowy
wg kryterium segmentacji przedmiotów:
środków produkcji,
dóbr konsumpcyjnych
żywnościowy, nieżywnościowy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz