Chemiczne zagrożenia środowiska - strona 4

Kwasy fenoksykarboksylowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

Kwasy fenoksykarboksylowe         Chlorowane kwasy fenoksykarboksylowe to grupa  herbicydow działających selektywnie wobec roślin  dwuliściennych   Działają jako syntetyczne auksyny roślinne,  zaburzając prawidłowy rozwoj roślin   Względnie nietok...

Lipofilowość - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1939

Lipofilowość     Charakteryzuje powinowactwo związku chemicznego do fazy lipidowej i wodnej   Stosunek rownowagowych stężeń rozpuszczonej substancji w układzie  dwufazowym   W warunkach równowagi termodynamicznej, w stałej temper...

Metody wyznaczania współczynnika podziału - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 511

Wyznaczanie współczynnika podziału     Metody bezpośrednie – klasyczne   Metody chromatograficzne   Metody obliczeniowe     Wspołczynnik podziału wyrażony jako   logKow  lub  log P    Zakres  Log P od  –4 (hydrofilowe) do 8.5 (hydrof...

Niepewność w ocenie ryzyka - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Niepewno ść w ocenie ryzyka    Niewystarczaj ąca ilość danych   dane toksykologiczne, poziom emisji, stopień narażenia, szybkość rozprzestrzeniania się  Niepewno ść pomiarowa  trudności pomiarowe, nieodpowiednie metody, błędy  Warunki obserwacji  Zmienne warunki klimatyczne, zmienność ś...

Ocena ryzyka – herbicydy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Ocena ryzyka  – herbicydy      • Ocena losów i transportu w środowisku  • Trwałość w środowisku  • Zdolność do gromadzenia się w tkankach  • Narażenie ze względu na sposób stosowania i właściwości  • Wpływ warunków środowiska  • Formy występowan...

Ocena ryzyka dla wybranych pestycydów - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

Ocena ryzyka dla wybranych pestycydów    Substancje       Kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy ( 2,4-D ) – herbicyd z grupy chlorowanych kwasów  fenoksykarboksylowych    Diazynon  – insektycyd z ...

Opis matematyczny adsorpcji - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1519

Opis matematyczny adsorpcji   Izoterma Langmuira – opisuje adsorpcję na powierzchniach energetycznie  jednorodnych   Powierzchnia adsorbentu zawiera ustaloną liczbę miejsc dla adsorbowanych  cząsteczek (centra aktywne)   Każde takie miejsce, moż...

Wykład o pestycydach

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

PESTYCYDY    Pestycydy - definicja   Połączenie łacińskich słow  pestis  (szkodnik) i  cedeo  (niszczyć)    Pestycydy – wszystkie związki chemiczne, przeznaczone do zwalczania organizmow  niebezpiecznych dla człowieka lub wytwarzanych przez niego produktow   Wszelkie związki, służące do ochrony upr...

Prężność pary - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239

PRĘŻNOŚĆ PARY –  jest to ciśnienie par związku w fazie gazowej, w równowadze z  tym związkiem w formie stałej lub ciekłej, w danej temperaturze    Określa tendencję związku chemicznego do przechodzenia z i do gazowych  faz środowiskowych (atmosfera, powietrze glebowe)    W stanie równowagi 

Rtęć i metylortęć - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2842

RTĘĆ (Hg)     Podstawowe źródła: otrzymywanie chloru z solanki (*); przemysł  elektrotechniczny,  tworzyw sztucznych oraz celulozowy; zaprawy nasion (*), stomatologia   Około 30-65% rtęci uwalnianej do środowiska jest pochodzenia cywilizacyjnego,  reszta pochodzi z procesów geologicznych oraz dział...