Ocena ryzyka – herbicydy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena ryzyka – herbicydy - wykład - strona 1 Ocena ryzyka – herbicydy - wykład - strona 2 Ocena ryzyka – herbicydy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ocena ryzyka  – herbicydy      • Ocena losów i transportu w środowisku  • Trwałość w środowisku  • Zdolność do gromadzenia się w tkankach  • Narażenie ze względu na sposób stosowania i właściwości  • Wpływ warunków środowiska  • Formy występowania związku    • Toksyczność dla organizmów wodnych – rośliny  • Toksyczność ostra (czasem podostra) dla roślin niższych (glony) oraz wyższych (np. rzęsa,  salwinia pływająca)    • Toksyczność dla organizmów wodnych – zwierzęta  • Ocena toksyczności ostrej dla ryb, mięczaków oraz drobnych bezkręgowców    • Toksyczność dla roślin lądowych – zwykle dla wybranych roślin jednoliściennych oraz  dwuliściennych  • Obejmuje efekty śmiertelne, zmniejszenie masy organizmu, zaburzenia wzrostu, itp.    • Toksyczność dla owadów – zarówno roślinożernych, jak i drapieżnych  • Często określana jest także toksyczność dla pszczół      Ocena ryzyka - herbicydy  • Toksyczność dla ptaków  • Niebezpieczeństwo przyjęcia z pokarmem, kumulacji w tkankach (drapieżniki), wpływu na  rozwój jaj  • Toksyczność dla ssaków – zwykle szczur, królik  • Toksyczność ostra, podostra; teratogenność, rakotwórczość...    Testy    Działanie synergenistyczne - toksyczność mieszaniny jest większa niż suma   toksyczność pojedynczego jej składnika    Działanie addytywne – toksyczność mieszaniny jest równe sumie toksyczności  pojedynczego jej składnika    Działanie antagonistyczne – toksyczność mieszaniny jest mniejsza niż  suma  toksyczności  pojedynczego jej składnika.      Duże zróżnicowanie w odpowiedzi różnych gatunków. Możliwe działanie synergiczne.    Testy -  rośliny lądowe    Wpływ na kiełkowanie i wzrost siewek – test CECD nr 208    Dowolne gatunki roślin jedno – oraz dwuliściennych    Zanieczyszczenie obecne w glebie od początku trwania testu    Czas trwania 14-21 dni od wykiełkowania 50% roślin w grupie kontrolnej [gdy  wykiełkuje mniej niż 50% test jest nieważny]    Konieczność ustalenia zakresu stężenia     Ilość roślin, masa, zniekształcenia, chloroza      Wpływ na wzrost – test OE CD    Dowolne gat    Zanieczyszczenia dozowane na liście po osiągnięciu przez roślinę stadium 2- 4liście    Czas trwani a21-28 dni od dozowania    Konieczność dozowania zakresu stężeń    Śmiertelność (LD 50), masa, zniekształcenia, chloroza      Testy- rośliny wodne    Inhibicja wzrostu rzęsy –test OECD nr 221 

(…)

… dawka zanieczyszczenia
 Całkowita powierzchnia pędów, masa materialna świeżego lub suchego
Testy –glony
Inhibicja wzrostu glonów i sinic test OECP
 Jednokomórkowe glony lub sinice
 Zanieczyszczenia w pożywce hodowlanej
 Czas zwykle 72 h
 Konieczność ustalenia zakresu stężeń
 Problemy z powtarzalnością
 Biomasa, liczba kom., pomiar spektrofotometryczny (chlorofil)
Testy-rozwielitki
 Test na inhibicję – test OECD nr 202
 Młode rozwielitki, nie z pierwszego pokolenia
 Zanieczyszczenia obecne w pożywce hodowlanej
 Czas 24 lub 48 h
 Co najmniej 4 gr po 5 sztuk na każde stężenie
 EC50 (w rzeczywistości LC50) po 24 lub 48 h

Test na rozrodczość (toksyczność chroniczna, test OECD nr 21)


Młode samice rozwielitek (poniżej 24h)
Zanieczyszczenia obecne w pożywce hodowlanej
Czas trwania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz