Chemiczne zagrożenia środowiska

note /search

Farmaceutyki oraz związki aktywne endokrynnie

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1925

Farmaceutyki oraz związki aktywne endokrynnie - źródła, rodzaje związków, wpływ na organizmy Farmaceutyki to substancje aktywne biologicznie, które po wprowadzeniu do organizmu w  ściśle określonej dawce prowadzą do osiągnięcia żądanego efektu terapeutycznego. Szacuje  się, że ich liczba w skali gl...

Oddziaływania międzycząsteczkowe - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2128

Oddziaływania międzycząsteczkowe. Oddziaływania między atomami w cząsteczkach należą do oddziaływań silnych, których energie są  większe niż 100kJ/mol. Istnieją także znacznie słabsze oddziaływania od wartości przytoczonej.  Przyciąganie międzycząsteczkowe jest odpowiedzialne za łączenie się atomów...

Pestycydy - definicja i podział

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2009

PESTYCYDY 1. Definicja Połączenie łacińskich słów   pestis   (szkodnik) i   cedeo   (niszczyć). Wszystkie związki chemiczne,  przeznaczone do zwalczania organizmów niebezpiecznych dla człowieka lub wytwarzanych przez  niego produktów. W węższym ujęciu – wszelkie związki, służące do ochrony upraw ro...

Badanie toksyczności MCPA wobec roślin dwuliściennych

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Pytania na piątkowe laborki z "Chemicznych zagrożeń środowiska" u dr T.Janiaka Ćw 3 Badanie toksyczności kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego (MCPA) wobec roślin dwuliściennych  a) Narysuj drogi wchłaniania substancji chemicznych p...

Wyznaczanie współczynnika podziału n-oktanol woda dla kwasu octowego ...

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 434
Wyświetleń: 910

 "Chemiczne zagrożenia środowiska" u dr T.Janiaka • Wyznaczanie współczynnika podziału n-oktanol/woda dla kwasu octowego  a) Na podstawie współczynnika podziału wyjaśnić hydrofilowość b) Opisać czym jest amfifilowość c) wartości współczynnika podziału a jego biodostepność dla organizmów- ...

Ocena ryzyka i zagrożeń chemicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1169

Chemiczne zagro żenia środowiska W1      Definicje - RYZYKO  Ryzyko  – oznacza miarę lub ocenę zagrożenia czy niebezpieczeństwa  wynikaj ącego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych,  albo z mo żliwych konsekwencji podjęcia decyzji   Prawdopodobie ństwo wystąpienia niepożądanych zd...

POP - trwałe zanieczyszczenia organiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1288

POP  - trwałe zanieczyszczenia organiczne (persistent organic pol utants). Są to związki  charakteryzujące się znaczną toksycznością , trwałością i bioakumulatywnością  mogące również przenosić się na znaczne odległości identyfikuje obecnie dw...

Właściwości kwasowo-zasadowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1239

 Podstawy - właściwości kwasowo-zasadowe (pojęcie pH, pKa) TEORIA BRØNSTEDA i LAWRY’EGO Kwasem Brønsteda-Lowry'ego jest substancja, która dostarcza (jest donorem) protonu, czyli  jonu wodorowego, natomiast zasadą Brønsteda-Lowry'ego jest substancja, która może przyjąć  proton (jest akceptorem proto...

Adsorpcja w glebie - struktury odpowiedzialne za adsorpcję

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1498

Adsorpcja w glebie - struktury odpowiedzialne za adsorpcję  Adsorpcja – fizyczne lub chemiczne wiązanie związków chemicznych na powierzchni ciała  stałego.   Adsorpcja fizyczna – proces ma miejsce gdy za wiązanie cząsteczki substancji o...

Czynniki wpływające na rozpuszczalność związków chemicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1785

Czynniki wpływające na rozpuszczalność związków chemicznych w wodzie: W Tabeli 4 podano rozpuszczalności wybranych związków w wodzie. Uwagę zwraca  szeroki   przedział   wartości   przedstawionych   rozpuszczalności.   Stąd   też   często  mówimy o związkach bardzo dobrze rozpuszczalnych w naszym p...