Pestycydy - definicja i podział

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pestycydy - definicja i podział - strona 1 Pestycydy - definicja i podział - strona 2 Pestycydy - definicja i podział - strona 3

Fragment notatki:

PESTYCYDY 1. Definicja Połączenie łacińskich słów   pestis   (szkodnik) i   cedeo   (niszczyć). Wszystkie związki chemiczne,  przeznaczone do zwalczania organizmów niebezpiecznych dla człowieka lub wytwarzanych przez  niego produktów. W węższym ujęciu – wszelkie związki, służące do ochrony upraw roślinnych  przed szkodnikami 2. Podział 2.1. Ze względu na zwalczane organizmy: • insektycydy  – zwalczające owady • herbicydy  – zwalczające rośliny (w tym regulatory wzrostu roślin) • fungicydy  – zwalczające grzyby • fumiganty  – związki stosowane w formie gazów, służące do niszczenia organizmów w  glebach, ziarnie, pomieszczeniach... 2.2. Ze względu na budowę chemiczną: 2.2.1. Związki nieorganiczne – głównie fungicydy 2.2.2. Związki organiczne  (grupy podkreślone należy sobie przyswoić zgodnie ze ściągą w  dalszej części tekstu!!!) : • insektycydy chloroorganiczne     • insektycydy fosforoorganiczne     • piretroidy (insektycydy, pochodne związków izolowanych z kwiatów chryzantemy) • insektycydy karbaminianowe     i pochodne mocznika • herbicydy – pochodne kwasu fenoksyoctowego     • herbicydy triazynowe     • herbicydy dipirydyliowe     • herbicydy – chloroacetanilidy     • herbicydy fosforoorganiczne (glifosat)     2.3. Ze względu na trwałość w środowisku (rozpad 75-100%): • bardzo trwałe (nieznany,  20 – 30 lat) • trwałe (2 – 5 lat) • umiarkowanie trwałe (1 – 18 miesięcy) • nietrwałe (1 – 12 tygodni) 3. Szacowane zużycie na świecie • Świat : herbicydy 860 000 ton, insektycydy 560 000 ton, wszystkie około 2 300 000 ton  substancji aktywnych rocznie • Polska : około 22 500 ton substancji aktywnych rocznie; głównie herbicydy i fungicydy 4. Insektycydy chloroorganiczne – dane w każdej książce o chemii środowiska.  Tu tylko niewielka część informacji!!! Spośród 12 trwałych zanieczyszczeń środowiska, aż 9 to pestycydy chloroorganiczne: • Aldryna • Dieldryna • Endryna • Chlordan • DDT • Heptachlor • Heksachlorobenzen • Mirex • Toksafen Ich charakterystyczne cechy to brak selektywności działania, znaczna trwałość w środowisku oraz  zdolność do gromadzenia się w tkankach zwierząt ze względu na wysokie wartości współczynnika  podziału oktanol – woda. Większość nie wykazuje znacznej toksyczności ostrej względem  kręgowców (patrz  Tabela 1 ). Tabela 1.  Toksyczność ostra (szczur, doustnie, LD50, mg/kg) oraz trwałość w glebie (czas zaniku  95% substancji) wybranych insektycydów. Toksyczność wobec organizmów wodnych DDT i pochodnych przedstawiono w 

(…)

… w pobliżu zbiorników
wodnych. Znaczne dawki powodują u ssaków ciężkie zapalenia płuc. Dwa powszechnie stosowane
związki z tej grupy – parakwat i dikwat (struktury na Rysunku 13) – są umiarkowanie toksyczne
wobec ssaków (patrz Tabela 12).
Rysunek 13. Struktury parakwatu i dikwatu
Tabela 12. Dane toksykologiczne parakwatu i dikwatu.
PARAKWAT DIKWAT
Szczur LD50 (mg/g) 57-113 230-500
Ryby LC50 (mg/litr) 19 nd…
… wewnętrznych
Pies (mg/kg/dzień przez rok)
Ryby LC50 (mg/l)
Toksyczność dla pszczół
11. Herbicydy dipirydyliowe
Kontaktowe herbicydy odwadniające rośliny o słabym działaniu układowym. Dobrze rozpuszczalne
w wodzie (parakwat 620 g/L, dikwat 700 g/L), co ogranicza stosowanie w pobliżu zbiorników
wodnych. Znaczne dawki powodują u ssaków ciężkie zapalenia płuc. Dwa powszechnie stosowane
związki z tej grupy…
… tylko na
terenie USA. Wysoka toksyczność parationu wynika z szybkiego metabolizowania go do silnie
toksycznego paraoksonu (Rysunek 4). Podobnie jak inne insektycydy fosforoorganiczne, paration
działa poprzez blokowanie enzymu cholinoesterazy, która usuwa i rozkłada acetylocholinę z
połączeń nerwowych. Objawy zatrucia są zbliżone do zatrucia nikotyną. Dane toksykologiczne
parationu i metyloparationu są zawarte…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz