Zaleganie w glebie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaleganie w glebie - strona 1 Zaleganie w glebie - strona 2 Zaleganie w glebie - strona 3

Fragment notatki:

Zaleganie w glebie:
-insektycydy polichlorowe- lata
-herbicydy mocznikowe- 18 miesięcy
-pochodne triazyny 18 miesięcy
-fenoksyoctowe 6 m.
-karbaminiany 3 m
-insektycydy fosforoorg. 1-3 m
Węglowodory polichlorowane(insektycydy): -DDT, w Polsce wycofane(kumulacja w org.)
-lindan, metoksychlor(mogą być używane, nie kumulują się)
DDT pp- dwuchloro- dwufenylo- trójchloroetan
-kiedyś stosowany powszechnie, prawie do wszystkich szkodników upraw(mole, stonki itp.)
-najintensywniej używano go po wojnie np. w Afryce do zwalczania malarii(niszczenie komarów)
-dawka śmiertelna dla człowieka to 21-35 g
-b. trwały zw., kumulacja, zaburzenia w biocenozie, na pewnych obszarach zw. ten spowodował wyginięcie orłów Bielików
-LD50 dla szczurów wynosi 120-300 mg/kg m. c
-ADI warunkowe 0,005 mg kg m.c/ dobę
Przekształcenie DDT następuje pod wpływem temp., wilgoci, światła słonecznego
Suma DDT, DDD, DDA jest brana pod uwagę przy ocenie narażenia na DDT.
Insektycydy polichlorowe(pestycydy 1 generacji):
-wchłaniane przez przewód pokarmowy, drogi oddechowe, skórę
-wolno ulegają przmianom do DDD, DDE, DDA
-przenikają barierę łożyskową, mózgową(układ nerwowy!)
-kumulacja w tk. tłuszczowej, wątrobie, nerkach, sercu
-powolne wydalanie z kałem, moczem, przez skórę
Toksyczność:
-pobudzenie, a następnie porażenie układu nerwowego(trucizna neurotropowa, przykurcze, zaburzenia w układzie neuroprzekaźników)
-zaburzenie gospodarki Ca(rozkład wit. D)
-zaburzenia hormonalne(zmniejszenie płodności)
-nowotwory nerek, wątroby, tarczycy u zwierząt
-działanie embriotoksyczne oraz immunotoksyczne
W mleku kobiecym jest więcej DDT i pochodnych niż w mleku krowim, tłuszczu wołowym, kurzym, jajach, co wynika z ich kumulacji.
Pestycydy fosforoorganiczne(insektycydy 2 generacji, są tu zarówno fungicydy jak i herbicydy)
-charakteryzują się dużą toksycznością ostrą i stosunkowo krótką trwałością(1-3 miesięcy)
R1, R2- podstawniki alkilowe
X- gr. kwasowe, CN, reszty fenylowe, acylowe i inne
-zw. z tej grupy są używane jako gazy bojowe
-silne trucizny, większość wykazuje dużą toksyczność ostrą
-wchłaniane przez przewód pokarmowy, drogi oddechowe, skórę, błony śluzowe
-dobrze rozp. w tłuszczach
-szybko ulegają...
-inhibitory cholinoesteraz, głównie acetylocholinoesterazy(czyli hydrolazy acetylocholinowej), która katalizuje rozkład acetylocholiny, wstępuje w błonie krwinek czerwonych, mózgu, rdzeniu, płytkach motorycznych mięśni szkieletowych, mięśniach gładkich drzewa oskrzelowego, pęcherza. W wyniku tego działania następuje nagromadzenie się acetylocholiny w miejscach efektorowych(działanie toksyczne)


(…)

…, mięśniach gładkich drzewa oskrzelowego, pęcherza. W wyniku tego działania następuje nagromadzenie się acetylocholiny w miejscach efektorowych(działanie toksyczne)
-kumulacja czynnościowa(narastanie blokowania aktywności cholinoesteraz)
-aktywacji metabolicznej ulegają(silniejsze hamowanie esteraz cholinowych): tiopochodne do analogów tlenowych(oksony) lub ulegają sulfooksydacji do sulfonów i sulfotlenków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz