Chemiczne zagrożenia środowiska - strona 2

Eutrofizacja - źródła i wpływ na środowisko

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz.Haliński
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1435

Eutrofizacja - źródła i wpływ na środowisko Morze Azowskie, Wielkie Jezioro (Kanada/USA), M. Kaspijskie i Bałtyckie Eutrofizacja  to wzbogacenie wód w składniki odżywcze (azotany, fo...

Metody wyznaczania logarytmu P

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz.Haliński
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1162

Metody wyznaczania logarytmu P • Metody bezpośrednie – klasyczne  • Metody chromatograficzne  • Metody obliczeniowe  Metody klasyczne : • stosowany jest układ oktanol-woda ( w razie konieczności, inny rozpuszczalnik organiczny i  woda )  • proces ...

Narażenie, ryzyko, zagrożenia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz.Haliński
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

Narażenie ,ryzyko ,zagrożenia  Ryzyko oznacza miarę lub ocenę zagrożenia czy niebezpieczeństwa wynikającego albo z  prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych albo z możliwych konsekwencji podjęcia  decyzji.  Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonawcą  Zagrożenie-z...

Paliwa kopalne - zużycia i zagrożenia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz.Haliński
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1176

Paliwa kopalne - zużycia i zagrożenia • Odpowiadają za większość emisji CO2 do atmosfery i za znaczną część emisji innych  zanieczyszczeń. • Chiny największe wydobycie na świecie Ropa naftowa • Wyciek do mórz związany z załadunkiem oraz celowymi zrzutami i płukaniem ładowni • straty lotnych składni...

Pestycydy – definicja, podział, struktura

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz.Haliński
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2408

Pestycydy – definicja, podział, struktura. a). Podział ze względu na zwalczane organizmy: - insektycydy – zwalczające owady - herbicydy – zwalczające rośliny, głównie chwasty  -

Podstawowe zanieczyszczenia związane ze spalaniem węgla

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz.Haliński
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

 Podstawowe zanieczyszczenia związane ze spalaniem węgla i możliwość zmniejszenia    emisji. 1. W czasie spalania węgla emitowane są przede wszystkim:  dwutlenek siarki (SO2),   tlenki azotu (NOx),   tlenek 

Pojęcie lipofilowości i współczynnika podziału oktanol-woda

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz.Haliński
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2520

Pojęcie lipofilowości i współczynnika podziału oktanol-woda. Lipofilowość : - charakteryzuje powinowactwo zw. chem. Do fazy lipidowej i wodnej  stosunek równowagowych stężeń rozp. substancji  w układzie dwufazowym - w warunkach równowagi 

Punkty na krzywej dawka – odpowiedź

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz.Haliński
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

Punkty na krzywej dawka – odpowiedź NOAEL  – No Observed Adverse Effect Level Najwyższy poziom, przy którym nie występuje istotny statystycznie lub biologicznie wzrost  częstości lub nasilenia szkodliwych skutków badanej substancji w porównaniu z grupą  kontrolną. LOAEL  – Lowest Observed Adverse E...

Tlenki siarki i azotu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz.Haliński
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

 NOx , SOx NOx • tlenki azotu są jednymi z groźniejszych składników skażających atmosferę. Uważa się  je za prawie dziesięciokrotnie bardziej szkodliwe od tlenku węgla, a kilkakrotnie od  dwutlenku siarki.  • cały szereg reakcji fotochemicznych, w których uczestniczą tlenki azotu, czyni się  odpowi...

Toksyczność i właściwości powszechnych herbicydów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz.Haliński
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1239

  Toksyczność i właściwości powszechnych herbicydów 1. 2,4 – D - kwas 2,4 – dichlorofenoksyoctowy (2,4-D) – herbicydy z gr. stosowanych chlorowych kw.  fenoksyoctowych ZASTOSOWANIE - 2,4-D jest stosowany jako herbicyd działający głównie dolistnie w stosunku do roślin