Narażenie, ryzyko, zagrożenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narażenie, ryzyko, zagrożenia - strona 1 Narażenie, ryzyko, zagrożenia - strona 2

Fragment notatki:

Narażenie ,ryzyko ,zagrożenia  Ryzyko oznacza miarę lub ocenę zagrożenia czy niebezpieczeństwa wynikającego albo z  prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych albo z możliwych konsekwencji podjęcia  decyzji.  Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonawcą  Zagrożenie-zjawisko wywołane działaniem sił natury lub człowieka, które może wywoła  niekorzystne skutki w określonych warunkach narażenia. Narażenie-czynność, zdarzenie lub sytuacja, które powodują możliwość występowania  niekorzystnych skutków  w warunkach zagrożenia Ryzyko- prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w wyniku narażenia na zagrożony czynnik  ZAGROŻENIE( ang. Hazard)- jest to cecha substancji chemicznej lub mieszaniny prowadząca  do negatywnego skutku w środowisku oraz szkód dla zdrowia człowieka w określonych  warunkach narażenia.  Ryzyko związane z obecnością danych substancji w środowisku jest zależna od narażenia np.  -Substancja łatwopalna + sąsiedztwo otwartego ognia -substancja żrąca+ kontakt ze skórą -substancja toksyczna dla organizmów wodnych + wypadek podczas transportu w pobliżu  zbiornika wodnego -substancja toksyczna+ obecność w żywności Przy określeniu ryzyka dla danej substancji muszą być brane pod uwagę jej właściwości: -Pestycyd  w czasie półtrwania w środowisku ok. T=15 może zatruć żywność jeśli był  stosowane na początku okresu wegetacji -Substancja  nie rozpuszczalna w wodzie zwykle nie spowoduje znacznych strat w środowisku  organizmów wodnych -Substancja hydrofilowa zwykle nie będzie gromadziła się w tkankach zwierzęcych  OCENA RYZYKA (ang. Risk assesment)- postępowanie obejmuje m. In. Identyfikację zagrożeń,  ocenę narażenia i skutków oraz charakterystykę ryzyka. -ocena ryzyka dla człowieka -ocena ryzyka dla środowiska -jakie zagrożenie niesie stosowanie danego związku -jakie  jest ryzyko związane z produkcją, transportem, stosowaniem itd. -skutki działania -incydenty z przeszłości Zasady ograniczenia ryzyka -Zasada (ALARA) As Low As Responsobly Achiveble tak nisko jak to jest rozsądnie możliwe  Polityka minimalizacji ryzyka poprzez utrzymanie ekspozycji na najniższym poziomie pod  względem  kosztów , technologi  i korzyści dla zdrowia  -Zasada ZRU (Zasada Rozsądnego Użytkowania) polega na uniknięciu zagrożeń przy  umiarkowanych kosztach. -Zasada ZOP (Zasada Ostrożnego Postępowania) Polega na badaniu ryzyka

(…)

… pod uwagę jej właściwości:
-Pestycyd w czasie półtrwania w środowisku ok. T=15 może zatruć żywność jeśli był
stosowane na początku okresu wegetacji
-Substancja nie rozpuszczalna w wodzie zwykle nie spowoduje znacznych strat w środowisku
organizmów wodnych
-Substancja hydrofilowa zwykle nie będzie gromadziła się w tkankach zwierzęcych
OCENA RYZYKA (ang. Risk assesment)- postępowanie obejmuje m. In…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz