Ryzyko i miary ryzyka - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko i miary ryzyka - omówienie - strona 1 Ryzyko i miary ryzyka - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ryzyko i miary ryzyka
ryzyko - prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia, najczęściej u osoby, lub zjawiska, najczęściej w populacji;
- oczekiwana lub rzeczywista częstość występowania (prawdopodobieństwo) określonego, szkodliwego efektu zdrowotnego w warunkach narażenia na czynnik chemiczny lub inny, stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka. Zagrożenie to rozpatruje się w kategoriach szans (możliwości) uchronienia się lub nie od niego. Jeśli w jednym organizmie skupia się kilka czynników sprzyjających, to istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia np. choroby, ale nie ma pewności wystąpienia. Tak samo brak czynnika ryzyka nie jest gwarancją, że choroba nie wystąpi, ale szansa jest mniejsza.
Ocena ryzyka obejmuje:
- identyfikację zagrożenia
- ocenę zależności narażenie - skutek (dawka - odpowiedź); w tym etapie wykorzystuje się dane zgromadzone najczęściej w toku badań toksykologicznych na zwierzętach
- ocenę narażenia oraz
- charakterystykę ryzyka.
RYZYKO BEZWZGLĘDNE - częstość występowania określonego, szkodliwego efektu zdrowotnego w populacji, będąca wynikiem zjawisk spontanicznych oraz ekspozycji na czynniki szkodliwe występujące w środowisku.
RYZYKO WZGLĘDNE (RR RELATIVE RISK) - stosowane w badaniach prospektywnych lub ekperymentalnych ( porównanie zapadalności na daną chorobę w grupie eksponowanej na domniemany czynnik etiologiczny i w grupie nieeksponowanej)
Ile razy bardziej prawdopodobne jest wystąpienie skutku u osób eksponowanych w porównaniu z nieeksponowanymi? np. prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu u osób palących jest 2,8 - krotnie wyższe niż u osób niepalących.
RR = 1
Brak związku pomiędzy narażeniem a ryzykiem wystąpienia skutku
RR ≠ 1 : Istnieje określone prawdopodobieństwo związku pomiędzy narażeniem a ryzykiem wystąpienia skutku
0,9 - 1,1 w praktyce brak tego związku
1,2 - 1,6 małe ryzyko / 1,7 - 2,5 średnie ryzyko / 2, 5 duże ryzyko
0,0 - 0,3 duży wpływ ochrony / 0,4 - 0,5 średni wpływ ochrony / 0,6 - 0,8 mały wpływ ochrony
(wsp. zapadalności w grupie eksponowanej)
Ryzyko względne = -------------------------------------------------------------------
(wsp. zapadalności w grupie nieeksponowanej)
RYZYKO PRZYPISANE- mówi o ile zmniejszy sie zapadalność na daną chorobę po usunięciu danego czynnika sprawczego.
p*(RW-1)
RPp= -----------------
p*(RW-1)+1
RPp - ryzyko przypisane p - proporcja osób w pop. narażonych na dany czynnik RW- ryzyko względne
OCENA RYZYKA jest definiowana jako proces określający prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków w

(…)

… SIĘ ZAWSZE Z OKREŚLENIEM NORMY lub przeciętnego działania badanego zjawiska;
klasycznym przykładem są czynniki ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej: otyłość, palenie tytoniu, siedzący tryb życia, podwyższony cholesterol, nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cukru, częste zbyt duże napięcie psychiczne (stres)
im więcej czynników ryzyka dotyczy jednego osobnika tym prawdopodob. wystąpienia choroby jest większe…
… alkoholu, nadużywanie leków
opisane są także czynniki ryzyka dla innych chorób, jak np. przewlekłych nieswoistych chorób układu oddechowego, przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek, ostrych zapaleń trzustki i innych;

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz