Punkty na krzywej dawka – odpowiedź

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Punkty na krzywej dawka – odpowiedź - strona 1

Fragment notatki:

Punkty na krzywej dawka – odpowiedź NOAEL  – No Observed Adverse Effect Level Najwyższy poziom, przy którym nie występuje istotny statystycznie lub biologicznie wzrost  częstości lub nasilenia szkodliwych skutków badanej substancji w porównaniu z grupą  kontrolną. LOAEL  – Lowest Observed Adverse Effect Level PNEL  – Predicted No Effect Level Przewidywany poziom, które nie wywołuje efektu. PNEL = NOAEL / UF UF – współczynnik niepewności (od 10 do 10 000) ED50 –  dawka skuteczna [mg/kg] Dawka substancji wywołująca określony efektu u 50 % organizmów doświadczalnych danej  populacji w określonych warunkach. LD50 –  dawka śmiertelna [mg/kg] Dawka substancji wywołująca śmierć u 50 % organizmów doświadczalnych danej populacji  w określonych warunkach. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz