Chemiczne zagrożenia środowiska - strona 3

Zakwaszenie - źródła i efekty dla roślin i organizmów wodnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz.Haliński
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

 Zakwaszenie - źródła i efekty dla roślin i organizmów wodnych: Zakwaszenie - jest naturalnym procesem. Termin ten jest stosowany w celu określenia  utraty podstawowych składników odżywczych (wapń, magnez i potas) w procesie  ługowania ...

Zależności dawka-efekt i dawka-odpowiedź

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz.Haliński
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1687

 Zależności dawka-efekt i dawka-odpowiedź Zależność dawka- efekt  Zależność dawka-efekt  - związek między dawką substancji toksycznej a nasileniem efektu  biologicznego u osobników lub w populacji. Efekty mogą być wyrażone liczbowo np.  stężenie glukozy we krwi zwierząt narażonych na substancję w w...

Reach - legislacja dotycząca substancji chemicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Parlament przyjął nową legislację  dotyczącą substancji chemicznych -  REACH   Posiedzenie plenarne Parlament zatwierdził porozumienie zawarte z Radą w sprawie nowego rozporządzenia  dotyczącego substancji chemicznych. W stosunku do najbardziej niebezpiecznych substancji  rozporządzenie nakłada na ...

Wyznaczanie równowagowego współczynnika adsorpcji - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jan Janiak
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882

  SPRAWZOZDANIE NR 6  WYZNACZANIE RÓWNOWAGOWEGO WSPÓŁCZYNNIKA ADSORPCJI DO  GLEB DLA WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW  AROMATYCZNYCH    Badania wykonane niniejszą metodą umożliwiają oszacowanie stopnia adsorpcji badanej  substancji w glebach. Celem jest otrzymanie wartości 

Wykład o biodegradacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1512

Biodegradacja   Biodegradacja – proces, w którym mikroorganizmy zmieniają strukturę związku  chemicznego w środowisku na drodze przemian metabolicznych i reakcji enzymatycznych  (US EPA, 2009)   Biodegradacja – rozpad substancji katalizowany...

Bioremediacja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1974

Bioremediacja       Bioremediacja – proces oczyszczania (zwykle gleby, osadów, ścieków), usuwania  związków chemicznych przez organizmy (bakterie, grzyby, rośliny)   Fitoremediacja – usuwanie zanieczyszczeń przy użyciu roślin:  - Fitoekstrakcja – pobór i gromadzenie zanieczyszczeń w tkankach roślin...

DDT - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2121

DDT   Po raz pierwszy syntezę przeprowadził niemiecki student Othmer Zeidler (1874)   Właściwości insektobojcze odkrył Szwajcar Paul Hermann Muller, ktory w 1948 roku  otrzymał za to Nagrodę Nobla z medycyny   Łączna światowa produkcja od 1940 roku szacowana na 1,8-2 miliony ton DDT   Obecne zużyci...

Emisja substancji chemicznych - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

Emisja substancji chemicznych   Źródła chemikaliów w środowisku:   Materia nieożywiona (minerały, skała macierzysta)   Paliwa kopalne (ropa naftowa, węgiel, gaz)   Materia ożywio...

Wykład o glebach

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

Gleby   GLEBA – wierzchnia warstwa litosfery, składająca się z materii organicznej i substancji  mineralnych   Rozkładająca się materia organiczna ulega szeregowi przemian, m. in. prowadzących do  utworzenia humusu    Profil glebowy   Materia organiczna gromadzi się głownie w  warstwie powierzchnio...

Insektycydy fosfororganiczne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Insektycydy fosfororganiczne     Jedna z najpowszechniej stosowanych grup insektycydow   Zwykle niezbyt toksyczne dla ssakow, choć wchłaniają się drogą pokarmową,  przez skorę  oraz układ oddechowy   Wykazują niską trwałość w środowisku    Ins...