Emisja substancji chemicznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emisja substancji chemicznych - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Emisja substancji chemicznych   Źródła chemikaliów w środowisku:   Materia nieożywiona (minerały, skała macierzysta)   Paliwa kopalne (ropa naftowa, węgiel, gaz)   Materia ożywiona (biomasa, biogaz)   Synteza chemiczna (chemikalia syntetyczne)   Związki naturalne   Związki pochodzące z eksploracji paliw kopalnych, rud metali, itp.   Związki syntezowane przez człowieka   Odpady z powyższych procesow (stałe, ciekłe, gazowe...) i produkty utylizacji odpadow   Produkty rozpadu i metabolizmu powyższych związkow    Główne źródła emisji   ŹRODŁA ROLNICZE – pestycydy, metale ciężkie, węglowodory, antybiotyki, azotany i fosforany, NH3, H2S,  CH4   ELEKTROWNIE – tlenki siarki i azotu, węglowodory i inne produkty spalania, popioły i pyły   WYDOBYCIE I PRZETWORSTWO RUD I KOPALIN - metale ciężkie, kwasy i rozpuszczalniki, cyjanki, pyły   PRZEMYSŁ CHEMICZNY I ELEKTRONICZNY - metale ciężkie, rożne związki organiczne,  rozpuszczalniki, pyły i gazy   UTYLIZACJA ODPADOW I ŚCIEKI   Produkty spalania odpadow (pyły, gazy, związki organiczne – WWA, dioksyny...)   Emisje ze składowisk odpadow   Odpady organiczne – amoniak, siarkowodor, metan   TRANSPORT   Gazy i pyły – tlenki siarki i azotu, ozon, węglowodory   Wycieki paliwa, awarie podczas transportu chemikaliów   Zasolenie    Typy źródeł emisji   PUNKTOWE – np. elektrownie, zakłady chemiczne, składowiska odpadów   ROZCIĄGŁE (NIEPUNKTOWE) – liniowe, np. drogi, oraz powierzchniowe    Pierwiastki podstawowe         Zbyt niskie stężenie pierwiastków podstawowych prowadzi do zaburzeń metabolicznych,  zbyt wysokie – do efektow toksycznych   Zbyt wysokie stężenie metali niepodstawowych  powoduje efekty toksyczne   Większość pierwiastkow występuje w postaci  wolnej lub związkow w warunkach naturalnych   Przy określaniu stopnia zanieczyszczenia należy  określić wielkość tła dla danego obszaru  ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz