Zanieczyszczenia środowiska - podział i opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zanieczyszczenia środowiska - podział i opis - strona 1 Zanieczyszczenia środowiska - podział i opis - strona 2 Zanieczyszczenia środowiska - podział i opis - strona 3

Fragment notatki:


ZANIECZYSZCZENIA SRODOWISKA
Racjonalna gospodarka zasobami polga na oszczdnym i wlasciwym pozyskiwaniu i przetwarzaniu i wykorzystywaniu danego surowca poprzez;
1. ograniczenie pozyskiwania do neizbednego minimum, aby zachowac zasoby przyszłych pokolen,
2. zastosowanie takich metod pozyskiwania, ktore wywołuja minimalne zmiany w srodowisku
3. recykling- powtorne wykorzystanie zuzytych surowcow
4. zmniejszenie ilosci odpadow i zanieczyszczen przez zastosowanie odpowiednich metod i urzadzen,
5. oszczedne wykorzystywanie surowcow, polfabrykantow i produktow końcowychh, unikanie długich przewozow i strat w transporcie
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA- wystepowanie w atmosferze roznych substancji w takiej koncentracji i przez dlugi czas ze prowdzi do szkodliwyuch konsekwencji dla zdrowia
Z.WODY- zmiany cech fizycznych, chemicznych i biologicznych, niemozliwiajace wykorzystanie wod do celow pitnych lub gospodarczych
Z.GLEBY- zmiana cech gleby uniemozliwajaca jej normalne uzytkowanie
Z.HAŁASEM-to zanieczyszczenie spowodowane duza emisja hałasu
Z.KRAJOBRAZEM- polega na zmniejszeniu wartosci estetycznych otoczenia prze ingerencje człowieka
GŁOWNE ZRODŁA EMICJI POD WZDGLEDEM ROZKLADU W ATMOSFERZE - PUNKTOWE-duże zakłady przemysłowe
-POWIERZCHNIOWE- (rozproszone)- niewielkie zakłady przemysłowe, paleniska domowe
-LINIOWE- zanieczyszczenie komunikacyjne
ZRODŁA ZANIECZYSZCZEN POWIETRZA
-NATURALNE(Pyły-pozary lasow, wulkany, komety, mikroby, pyłki, zarodki roślin; gazy ,pary(zwiazki wegla, tlenki azotu, tlenki siarki) - wulkany procesy oddychania, wyładowania atmosferyczne
-SZTUCZNE(Pyły, gazy, pary- przemysł, spalanie paliw, chemizacja rolnictwa
DWUTLENEK SIARKI- SO2, jest bezbarwnym, silnie toksycznym gazem o duszacym zapachu. wolno rozprzestrzenia sie w atmosferze ze wzgledu na duzy ciezar wlasciwy . Powstaje m,in w wyniku spalania zanieczyszczonych siarka paliw stałych i łynnych w silnikach spalinowych, elektrociepłowniach, elektorwniach cieplnych. Utrzymuje si ew powietrzy 2-4 dni i w tym czasie moze sie przemiscic na bardzo duze odległosci. zrodla: procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energi 53,37%, procesy spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym 27,63%, procesy spalania wprzemyusle 19,36%
ZWIAZKI AZOTU- NOx w atmosferze wystepuje tlenek azotu NO , dwutlenek azotu NO2, podtlenek azotu N2O , nadtlenek azotu NO3 trojtlenek azotu N2O3, pieciotlenek azotu N2O5 amoniak NH3 oraz kwasy; azotawy HNO2 i azotowy HNO3. W niewielkich ilosciach nie sa substancjami toksycznymi jednak ich nadmiar powoduje ze staja sie one niebezpiecznymi zanieczyszczeniami atmosfery. W szczegolnosci groźne sa bezbarwny i bezwonny tlenek azotu oraz brunatny o duszacej woni dwutlenek azotu


(…)

…, z silosow z kiszonka, azotany, fosforany, czastki gleby, wycieki paliwa(weglowodory)
-gleby- nawozy sztuczne, naturlane, pestycydy, produkty korozji metali, wycieki paliwa, cmentarzyska padłych zwierząt(mikroorganizmy patogenne)
ELEKTROWNIE:
-powietrze COx, NOx, SOx, weglowodoty aromtyczne, izotopy promieniotwórcze
woda- biocydy z wody chlodzacej , WWA z popiołow, zwiazki As
- gleba; popioły, pyły, metale ciężkie
INSTALACJE GAZOWE;
-powietrze; lotne zwiazki organiczne H2S, NK3
-woda- WWA, fenole, siarczany
-gleba- smoły
PRZEMYSL METALURGICZNY;
- powietrze; Sox, pyły lotne zwiazki organiczne, kwasy
-woda; siarczany, cyjanki, jony metali, odpady kwasowe i rozpuszczalniki, detergenty , odpady, rud
-gleba; hałdy skały płonnej, odpady z rzek naniesione podczas powodzi, cyjanki, metale , rozpuszczalniki, kwasy…
… mozemy rowniez polichlorodibenzofurany PCDF, polichlorobifenyle PCB, polichloronaftaleny PCN. do jedynych srodel naleza spaliny samochodowe
działanie toksykologiczne;
-embiotoksyczne -immunotoksyczne
-histopatologiczne -neurotoksyczne
-rakotworcze
najbardizej tosyczna wsor wszystkich dioksyn jest 2,3,7,8- TCDD jest ona 500 razy bardizej toksyczna niz cyjanek sodu.
WIELKOPIERŚCIENIOWE WEGLOWODORY…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz