Pyłowe i gazowe zanieczyszczenia atmosfery - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pyłowe i gazowe zanieczyszczenia atmosfery - omówienie - strona 1 Pyłowe i gazowe zanieczyszczenia atmosfery - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Pyłowe i gazowe zanieczyszczenia atmosfery.
A) DWUTLENEK SIARKI SO2 Źródła naturalne
wybuchy wulkanów
 procesy rozkładu materii organicznej
 pożary lasów i stepów erozja gleb.
Źródła antropogeniczne
spalanie paliw kopalnych (elektrownie, elektrociepłownie, huty rafinerie) w wyniku czego utleniana jest siarka.
c)DWUTLENEK AZOTU NO2 Naturalne źródła tlenków azotu( NO, NO2, N2O) - wybuchy wulkanów,
- procesy zachodzące w glebie i w oceanach w ramach obiegu azotu w przyrodzie Źródła antropogeniczne -spalanie w wysokiej temperaturze paliw kopalnych). -Wysoka temperatura prowadzi do reakcji tlenu i azotu zawartych w powietrzu:
d)TLENEK WĘGLA (CO) ( POTOCZNIE CZAD)
Źródła naturalne
erupcje wulkanów,
naturalne pożary roślinności, w których temperatura dochodzi do 1000 °C, oceany
w niewielkich ilościach jest także produkowany w organizmach żywych
Źródła sztuczne
procesy technologiczne, w których paliwem jest przede wszystkim węgiel i ropa naftowa (przemysł energetyczny, hutniczy, chemiczny)
 spaliny samochodowe Pyłem- nazywamy mieszaninę małych cząstek stałych zawieszonych w powietrzu (faza rozproszona układu ciało stałe- gaz). Rodzaje pyłów: A) Całkowity pył zawieszony TSP- oznacza całkowitą ilość pyłu w powietrzu
B) Pył drobny PM10- oznacza frakcję pyłu zawieszonego, której cząstki mają średnicę od 10 μm
C) Pył bardzo drobny PM 2.5 Podstawowe składniki pyłów: wapń (w różnych związkach), magnez, ołów, cynk, dwutlenek manganu, siarczki, kadm, miedź, tlenki żelaza, chrom, nikiel, pyłki roślinne, SiO2, tlenki glinu, pył węglowy
Wpływ pyłu na zdrowie człowieka: Najbardziej toksyczne są pyły wyprodukowane przez hutnictwo miedzi, cynku, ołowiu, aluminium, a nieco miej toksyczne pochodzące z hutnictwa żelaza, przemysłu gumowego, farb i lakierów.
Stwierdzono, że:
*cząstki o średnicach większych niż 10 μm zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych, skąd są wydalane
*PM10 przenikają do płuc, ale tam nie są akumulowane, mogą się akumulować w górnych odcinkach płuc.
*PM2.5 przenikają do najgłębszych warstw płuc i tam osiadają

(…)

… przenikają do najgłębszych warstw płuc i tam osiadają
Pyły tak zatrzymane przedostają się do krwi i powodują;
a)        przedwczesna śmierć
b)       nasilenie astmy
c)        ostre reakcje układu oddechowego
d)       kaszel, trudności z oddychaniem, bolesne oddychanie
e)        skrócenie oddechu
powoduję chorobę zwana Pylicą (krzemica, pylica azbestowa, wapniowa) …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz