Ochrona powietrza

note /search

Zagadnienia do kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 315
Wyświetleń: 5264

"d. metody stosowane w odorymetrii -metoda parzysta polega na porównianiu 2 próbek i określeniu czy istnieją różnice między nimi (intensywność, źródło, hedoniczność) -metoda trojkątowa-ocenie podlegają trzy próbki, z których dwie są identyczne a trzecia charakteryzuje się wyższym lub ni...

Źródła emisji dwutlenku węgla

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1309

Źródła emisji dwutlenku węgla. Spalanie paliw kopalnych: Prawie cały emitowany przez ludzi dwutlenek węgla pochodzi ze spalania paliw kopalnych: węgla, ropy i gazu ziemnego. Paliwa kopalne powstały ze szczątków roślin i zwierząt, które obu...

Dioksyny i furany

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

Dioksyny i furany to uproszczone nazwy pewnej grupy związków (organicznych) chlorowcopochodnych, których emisja do atmosfery oraz sposób powstawania rodzi społeczne kontrowersje. Poza jednym przypadkiem powstają one tylko i wyłącznie dzięki działa...

Odpylacze suche - prezentacja z lekcji ochrony powietrza

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 931
Wyświetleń: 10227

Przedmiot prowadziła dr Agnieszka Gruszecka. Notatka składa się z 2 stron zapisanych w formacie doc. W materiale zostały opisane następujące zagadnienia: odpylanie gazów, fazy odpylania, odpylacze suche i ich podział, odpylacze grawitacyjne, komory osadcze, zalety i wady odpylaczy grawitacyjnych. W...

Ochrona powietrza - notatki z wykładów

 • Politechnika Warszawska
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 574
Wyświetleń: 5887

skład czystego powietrza, emisja, imisja, wyrzut, naturalne źródła zanieczyszczeń, ich rodzaje, podział ze względu na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, cechy zanieczyszczeń antropogenicznych itd. Opisuje atmosferę i wszystkie jej warstwy, zanieczyszczenia mechaniczne, fizyczne, chemiczne, biol...

Magazynowanie CO2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2674

in. zagadnienia takie jak: podziemne magazynowanie dwutlenku węgla, oceany zmagazynują nadmiar dwutlenku węgla, dwutlenek węgla co2. Magazynowanie dwutlenku węgla Techniki magazynowania dwutlenku węgla obejmują odzyskiwanie dwutlenku węgla zanim zostanie wyemitowany i tym samym magazynowanie tego g...

Ustalane składu ziarnowego pyłu, laboratorium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5117

Tematem ćwiczenia jest ustalane składu ziarnowego pyłu. W treści notatki takie zagadnienia jak: zapoznanie się z metodami ustalania składu ziarnowego pyłu, część teoretyczna, czym jest pył, jak dzielimy metody pomiarów granulometrycznych, jakie są metody pomiarów, wyniki pomiarów, wykres krzywej uz...

BADANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ, LABORATORIUM

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4606

sprawozdanie z odorów, zaliczone WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Ochrona PowietrzaKierunek: Rok studiów: Nr ćw.: Data: Inżynieria II 1 18.11.2010 ŚrodowiskaGRUPA 2/1Temat ćwiczenia: BADANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJCel ćwiczenia Ćwiczenie ma za zadanie zapoznanie się z metodami oznaczania

Oznaczanie właściwości opadu atmosferycznego, LABORATORIUM

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3759

sprawko do ćwiczenia 3, opad atmosferyczny. Zaliczone Wydział Górnictwa i Geoinżynieriikierunek:InżynieriaŚrodowiskarok 2, gr. 2/1Ćwiczenie nrRok akademickiDataoddaniaOcenaTemat: Oznaczanie właściwości opadu atmosferycznego2010/201118.01...

Ochrona powietrza - na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4718

Atmosfera - gazowa powłoka otaczająca Ziemię, pełniąca rolę płaszcza ochronnego przed wpływem zewnętrznym kosmosu (prom. Krótkofalowe, korpuskularne). Grubość atmosfery 100-150km, cała masa atm. ziemskiej jest zgromadzona w warstwie powietrza o grubości 150km. Ta masa powietrza wytwarza ciśnienie,...