Odpylacze suche - prezentacja z lekcji ochrony powietrza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 875
Wyświetleń: 9989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpylacze suche - prezentacja z lekcji ochrony powietrza - strona 1 Odpylacze suche - prezentacja z lekcji ochrony powietrza - strona 2 Odpylacze suche - prezentacja z lekcji ochrony powietrza - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot prowadziła dr Agnieszka Gruszecka. Notatka składa się z 2 stron zapisanych w formacie doc. W materiale zostały opisane następujące zagadnienia: odpylanie gazów, fazy odpylania, odpylacze suche i ich podział, odpylacze grawitacyjne, komory osadcze, zalety i wady odpylaczy grawitacyjnych. W notatce znajdują się również 2 rysunki przedstawiające schemat działania oraz budowę komory osadczej.

Odpylacze suche
Odpylanie gazów jest zagadnieniem niezwykle istotnym ze względu na niebezpieczny wpływ nadmiaru emisji pyłów do atmosfery. Oczyszczania jej z pyłów jest ważne, gdyż zawarte w powietrzu stałe bądź ciekłe substancje obce mogą być szkodliwe dla ludzi i mieć niekorzystne skutki środowiskowe. Jak bardzo niebezpieczne mogą być? To zależy od wielu czynników, głównie stężenia oraz rozmiarów cząstek. Zasadniczo najgroźniejsze są te mniejsze niż 1 μm, gdyż mogą przebywać w powietrzu bardzo długo i wpływać do organizmów żywych przez układ oddechowy. Natomiast te większych rozmiarów łatwo wypadają z gazów pod wpływem grawitacji, a na organizmy mogą oddziaływać tylko zewnętrznie. Zróżnicowanie fizyczne i chemiczne zanieczyszczeń skłoniło ludzi do stwarzania różnych metod odpylania gazów. Podstawowe typy urządzeń odpylających znane są już od ok. 80. lat, a obecnie urządzenia odpylające stanowią nieodłączny element większości procesów produkcyjnych.
Powszechna definicja odpylania mówi, że jest to proces usuwania z gazu zawieszonych w nim pyłów lub kropelek cieczy. Urządzenia do odpylania gazów, czyli odpylacze dzielimy zasadniczo na suche oraz mokre.
W procesie odpylania można wyróżnić zachodzące fazy. Najpierw kształtowanie ruchu gazu i ziaren pyłu. Następnie pojedyncze ziarna łączą się ze sobą (zwykle w wyniku zderzeń) - proces ten nazywa się koagulacją. Jej skutkiem jest tworzenie się większych elementów, o większej średnicy i masie. Kolejną fazą jest separacja, czyli wytrącanie ziaren pyłu z gazu, a ostatnią ewakuacja, a więc usunięcie oddzielonych zanieczyszczeń. Każdą z tych faz można przeprowadzić wykorzystując różne zjawiska i siły zachodzące w przyrodzie.
Do odpylaczy suchych zaliczamy wszystkie urządzenia, w których wytrącanie ziaren pyłu następuje w sposób mechaniczny głównie pod wpływem działania siły grawitacji, efektu bezwładności oraz siły odśrodkowej.
Standardowy podział odpylaczy suchych wyróżnia odpylacze grawitacyjne, inercyjne, odśrodkowe, cyklony i multicyklony oraz odpylacze wirowe przeciwbieżne.
Jedną z najprostszych metod oczyszczania gazu z pyłu są odpylacze grawitacyjne inaczej zwane komorami osadczymi. Korzystają one z siły ciążenia, która działa na poruszające się ziarna pyłu. Sposób działania odpylaczy grawitacyjnych opiera się na wytworzeniu takich warunków przepływu gazu, aby ziarna pyłu niesione przez gaz wytrąciły się ze strumienia gazu na skutek działania grawitacji. Gdy zapylony gaz poziomo przepływa przez komorę ziarna pyłu osiadają na jej dnie. Następnie zostają usuwane ręcznie lub automatycznie, a oczyszczony gaz opuszcza komorę osadczą.
Skuteczność odpylania zależy od prędkości przepływu gazu. Przy wyższej niż 3m/s może zachodzić wtórne porywanie wydzielonego gazu. Najszybciej wydzielane ze strumienia gazu będą cząstki o najszybszej prędkości spadania, co zależy głownie od ich średnicy oraz stężenia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz