Ochrona powietrza - strona 2

note /search

Rozwój motoryzacji a zanieczyszczenia powietrza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek Inżynieria Środowiska Seminarium z przedmiotu: OCHRONA POWIETRZA Temat opracowania: ROZWÓJ MOTORYZACJI A ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA Spis treści: 1. Wstęp (wprowadzenie do zagadnienia motoryzacji) 2. Rozwinięcie: 2.1. Zanieczysz...

Rozwój motoryzacji a zanieczyszczenia powietrza - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek Inżynieria Środowiska Seminarium z przedmiotu: OCHRONA POWIETRZA Temat opracowania: ROZWÓJ MOTORYZACJI A ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA Prowadzący zajęcia: Wrocław, Spis treści: 1. Wstęp (wprowadzenie do zagadnienia motoryzacji) 2. ...

Budowa cyklonów - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1785

Budowa cyklonów Otwór wlotowy ma najczęściej kształt kwadratu lub pionowego prostokąta o stosunku boków 1:2 do 1:5. Prostokątny kształt wlotu przy dużym stosunku boków podwyższa z zasady skuteczność odpylania, zwiększając równocześnie niestety opory przepływu. stosunek poziomego boku otworu wlotowe...

Cyklony i multicyklony - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2331

Cyklony i multicyklony. Podstawy działania cyklonu: zapylony gaz doprowadzany jest z duża prędkością stycznie do górnej, cylindrycznej części cyklonu. Takie doprowadzenie gazu wywołuje jego silne zawirowanie, w wyniku którego ziarna pyłu pod wpływem

Elektrody emitujące i zbiorcze - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Elektrody emitujące. Elektrody emitujące są obok elektrod zbiorczych najważniejszymi elementami elektrofiltru. Od prawidłowego ich doboru zależy w dużej mierze skuteczność i pewność pracy urządzenia.[2] Pręty elektrod emitujących elektrofiltrów rozpięte są w ramach dwojakiego rodzaju: - zamocowan...

Filtry Endeco - FGGW - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Filtry Endeco - FGGW Filtry typu FGGW zostały zaprojektowane tak aby spełniały wymagania stacji pomp i stacji filtrów. Znajdują także zastosowanie przy hermetyzacji zbiorników osadów lub innych miejsc generujących odory. Obudowa filtra FGGW wykonana z tworzywa sztucznego zapewnia pożądaną wytrzyma...

Filtry workowe - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

Filtry workowe W filtrach workowych elementem filtracyjnym jest tkanina lub filc igłowany okrągłotkane o średnicach 100 do 300 (400) mm i długości od 1000 do 5000 a nawet 8000 mm. Powierzchnia filtracyjna jednego worka waha się w szerokich granicach 0,3-6 m2, co pozwala na przepływ filtrowanego gazu...

Główne źródła zanieczyszczeń atmosfery - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

Główne źródła zanieczyszczeń atmosfery w rolnictwie Konieczność ochrony powietrza na obszarach wiejskich jest znacznie mniej zauważalna w porównaniu z potrzebą ochrony wód. W rzeczywistości powietrze jest często zanieczyszczone pyłami, mikroor...

Kwaśne deszcze i Zjawiska zachodzące - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Kwaśne deszcze- skład, przyczyny i skutki. Kwaśne deszcze-.Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne, których nie można gołym okiem odróżnić ich od zwykłych opadów lecz ich wpływ na środowisko...

Urządzenie odpylające - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 945

MECHANICZNE MOKRE URZĄDZENIA ODPYLAJĄCE Jakkolwiek efekt oczyszczający działania kropli cieczy w ośrodku gazowym obserwowany był od dawna, to jednak teoretycznie podstawy działania odpylaczy mokrych są dotychczas jedną ze słabiej znanych dziedzin nauki. Spowodowane to jest głównie znacznym stopniem...